21. Raport na Stronie Internetowej Świętego Kościoła Palmariańskiego – Palmarianski Katolicki Kościół

21. Raport na Stronie Internetowej Świętego Kościoła Palmariańskiego

Po raz kolejny przedstawiamy dobrą nowinę o apostolacie Świętego Kościoła Palmariańskiego. W sierpniu tego roku poczyniono wielkie wysiłki, aby szerzyć nabożeństwo do Świętego Oblicza Jezusa. Udało nam się dotrzeć do odległych miejsc na świecie i przenieść na krańce ziemi wiedzę o Katolickim Kościele Palmariańskim dzięki przepięknemu wideo o Świętym Obliczu. Przedstawione w dziesięciu różnych językach najświętsze i najpiękniejsze Oblicze Naszego Pana Jezusa Chrystusa poruszyło serca wielu, pobudzając ich do kochania go bardziej i zachęcając do zbliżenia się do Jego Prawdziwego Kościoła, który jest niewielki w rozmierze, ale wielki pod względem cnót. Zapraszamy wszystkich do wejścia do tego małego raju, jakim jest Kościół Chrystusowy, którego siedziba znajduje się w Świętym Miejscu Objawień w El Palmar de Troya. Poprzez Święte Oblicze Jezusa rzuciliśmy koło ratunkowe, aby ludzie dobrej wiary i pokory mogli je złapać i przybliżyć się do Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Palmariańskiego Kościoła, pamiętając zawsze, że Kościół Palmariański jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Będziemy nadal wypuszczać to duchowe koło ratunkowe, jaką jest Święte Oblicze, aby ci, którzy są dobrej wiary i o pokornym sercu, mogli zbliżyć się do Chrystusa i Jego Kościoła. Pamiętajmy zdanie, wypowiedziane przez Święte Oblicze w objawieniu, którego doświadczył Clemente Domínguez, dzisiejszy papież Święty Grzegorz XVII Wielki, w Świętym Miejscu przy Lentyszku z El Palmar de Troya: „Moje dzieci: jesteście na drodze do świętości, ponieważ kto będzie adorował Moje Oblicze, otrzyma łaskę świętości, a wszystko, o co poprosisz moją Matkę po uwielbieniu Mojego Oblicza, tego Ona Ci udzieli.”

W sierpniu odsetek odwiedzających naszą witrynę internetową wzrósł o 10% w porównaniu z lipcem. Rosja ponownie pojawiła się na liście trzydziestu krajów z największą liczbą odwiedzin na naszej stronie internetowej. Argentyna i Brazylia zajmują odpowiednio pierwsze i drugie miejsce i Brazylia przybliża się do Argentyny. Indie zyskują na znaczeniu, zajmując szóste miejsce. Kamerun wspiął się również o kilka miejsc, docierając do 12 miejsca.

Oto lista trzydziestu krajów o największej liczbie odwiedzin naszej witryny internetowej:

1.Argentyna11.Niemcy21.Kenia
2.Brazylia12.Kamerun22.Ekwador
3.Meksyk13.Kongo – Kinszasa23.Paragwaj
4.Hiszpania14.Nikaragua24.Republika Dominikany
5.Filipiny15.Polska25.Wenezuela
6.Indie16.Francja26.Irlandia
7.Kolumbia17.Wybrzeże Kości Słoniowej27.Kanada
8.USA18.Chile28.Rosja
9.Peru19.Włochy29Salwador
10.Nigeria20.Wielka Brytania30.Portugalia

Dzięki Bogu i Jego Najświętszej Matce mamy Papieża, który jest bardzo oddany wychwalaniu wielkości naszej Najświętszej Matki, Maryi Dziewicy. Dobrze wiemy, że Matka Boża, ukochana córka Boga Ojca, objawiła się w Świętym Miejscu w El Palmar de Troya, aby nadać ciągłość Kościołowi założonemu przez jej Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na Kalwarii. Objawiając się czterem dziewczynkom, rozpoczęła doniosłą pracę duchową dla dobra Kościoła. Jego Świątobliwość Papież Piotr III ze swoim wielkim zapałem duchowym w coraz większym stopniu wzbogaca Kościół Palmariański listami o najwyższym znaczeniu dla dobra dusz. O jego oddaniu świadczy również to, jak udało mu się upiększyć Katedrę, Ołtarze i Podobizny naszej Matki Niebiańskiej, co zasługuje na szczególne uznanie. Za panowania obecnego Papieża spełniło się życzenie Najświętszej Maryi Panny, aby czczono ją na całym świecie pod Jej pierwotnym tytułem Naszej Koronowanej Matki Palmowej. Jej Wizerunek i piękny płaszcz, który został zaprojektowany i wykonany przez zakonnice Naszego Zakonu, były już widziane przez tłumy ludzi. Świat jest zdumiony pięknem tego obrazu i urokliwym haftem. Praca sióst naszego Zakonu jest tak profesjonalna, że według otrzymanych opini prześcignęły już Watykan w hafciarstwie artystycznym. Należy zawsze pamiętać, że Maryja, Matka Boża, jest także Naszą Matką. Życie Ojca Świętego oddane Kościołowi Palmariańskiemu zamyka bramy piekła dla wielu dusz i otwiera dla nich przejście do Królestwa Niebieskiego.

Być może najważniejszą misją wykonywaną przez Jego Świątobliwość Papieża Piotra III i Biskupów Świętego Kościoła Palmariańskiego jest codzienne odprawianie dużej liczby Mszy Świętych. W Bazylice Naszej Koronowanej Matki Palmowej nigdy nie brakuje Mszy Świętych odprawianych na trzy zmiany każdego popołudnia. Podczas każdej mszy ofiary Chrystusa i Maryi Kalwaryjskiej jest wnoszona z powrotem na ołtarz, aby ich łaski były rozprowadzane po Kościele i po całym świecie. Pierwszy Papież Kościoła Palmariańskiego, Św. Grzegorz XVII w swoim Czwartym Dokumencie Papieskim wyjaśnił: „Wiemy, że największą modlitwą, którą można skierować do Boga, jest Święta Msza: Gdyż, jak wiemy, Święta Msza jest Ofiarą Kalwarii, bezkrwawą, ale prawdziwą. Ofiarą Błagalną jest Sam Chrystus, który się wyniszcza na Ołtarzu. Z tego wynika wielka potrzeba niezliczonych Mszy na całym Świecie. Bowiem, jak wiemy, grzechy nas ludzi, są obrazami nieskończonymi kierowanymi do Boga Ojca. Jeśli grzechy są obrazami nieskończonymi, dla naprawy Wiecznemu Ojcu, potrzebujemy napraw nieskończonych; które się wykonują w Świętej Ofierze Mszy, ponieważ Ofiarą jest Sam Chrystus, który, oprócz będąc prawdziwym Człowiekiem, jest prawdziwym Bogiem. Wobec tego, Ofiara naprawia nieskończenie.”

8 września był szczególnym dniem dla Kościoła Palmariańskiego. Przede wszystkim było to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Dziewicy obchodzone w Bazylice Katedralnej z wielką pobożnością i miłością, jak to jest w zwyczaju w Kościele Palmariańskim. Był to dzień jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ siedmiu zakonników tego dnia rozpoczęło życie zakonne, pięć sióstr i dwóch braci. Dzięki tym nowym powołaniom zakonnym coraz bardziej można dostrzec nieuchronny triumf Prawdziwego Kościoła Chrystusowego, którym jest teraz Święty Kościół Palmariański. Dla świata życie zakonne jest stratą czasu, ale Chrystus i Maryja dają tyle pociechy tym, którzy oddają się życiu religijnemu, iż wydaje im się, że postawili już jedną nogę w Niebie. Aby wkroczyć obiema nogami do niebie, trzeba tylko wytrwać do końca w tym Świętym Zakonie Karmelitów Świętego Oblicza. Dla rodziny palmariańskiej posiadanie syna lub córki w Zakonie jest rzeczą najwspanialszą.

W Świętym Kościele Palmariańskim zabroniona jest zapobieganie ciąży w jakiejkolwiek formie. Głównym celem małżeństwa jest prokreacja, dlatego zmniejszanie liczby dzieci jest obrazą Boga. Jedną z nagród, jaką Bóg przyznaje małżeństwom wiernym Boskiemu planowi prokreacji, tym, którzy mają wiele dzieci, jest udzielenie powołania zakonnego jednemu lub kilku z ich dzieci. Mamy przykład jednej rodziny Palmarian z trzynaściorgiem dzieci. Pięcioro weszło już w życie zakonne. Jedno jest biskupem, drugie zakonnikiem, a troje to zakonnice. Inna para Palmarian została pobłogosławiona czterema córkami, które wkroczyły do życia zakonnego. Są też inne przypadki dwóch lub trzech powołań w tej samej rodzinie.

Na koniec dziękujemy Osobom Boskim, Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za wybranie tego Świętego Zakonu, aby szerzyć wielkość i doskonałość naszej Najświętszej Matki, Boskiej Dziewicy Maryi, Królowej Nieba i Ziemi. Nikt nie rozumie miłości, jaką Trójca Święta darzy to Wybrane Stworzenie. Doktryna Palmariańska naucza, że Najświętsza Maryja Panna, prawdziwe i najdoskonalsze stworzenie, jest prawdziwą Matką Bożą, na zawsze poczętą w Boskim umyśle jako idealna Towarzyszka. Ważne jest również, aby pamiętać, że Najświętsza Maryja Panna jest Niewiastą ogłoszoną w Księdze Rodzaju, aby zmiażdżyć głowę węża piekielnego. Najświętsza Maryja Panna jest Błagalną Wszechmocą, Powszechną Pośredniczką w Rozdzielaniu wszelkich Łask. Dlatego musimy zwracać się do Niej ze wszystkimi naszymi duchowymi i materialnymi potrzebami, pełni przekonania, że Ona na pewno się o nas zatroszczy.