Kim jesteśmy? – Palmarianski Katolicki Kościół

Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański Kościół
lub Kościół Chrześcijański Palmariański

Kim jesteśmy?

Na to pytanie łatwo odpowiedzieć. My, Palmarianie, jesteśmy wyznawcami Najświętszej Maryi Panny, której oddajemy całe nasze istnienia i obdarowujemy ją naszą miłością. Ta kwestia jest niepodważalna. Kto nie chce kochać i służyć Matce Boga, nie będzie zainteresowany byciem członkiem Kościoła Palmariańskiego. Nasza miłość do Matki Niebieskiej jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Nasza wewnętrzna miłość objawia się dzięki wielkiemu zaufaniu, jakie mają dla niej Palmarianie, oraz w naszej głębokiej wdzięczności za wiele cudów, dużych i małych, które nieustannie wykonuje dla swoich wiernych dzieci w Kościele Palmariańskim. Nasza zewnętrzna miłość wyraża się przede wszystkim w pięknych posągach, bogato zdobionych z najgłębszym oddaniem; obrazy i pisma, które inspirują prawdziwe nabożeństwo maryjne i piękne hafty, które są produkowane bezustannie w Kościele Palmariańskim. Wśród hymnów Kościoła Palmariańskiego znaczna liczba skierowana jest do Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Boga i naszej Matki; hymny te obdarzone są takim pięknem, że nasze dusze wznoszą się do poziomu Serafinów w Niebiańskich Chórach, chwaląc i śpiewając Bogu Trójcy w dziękczynieniu za bycie dziećmi Matki tak delikatnej i słodkiej jak Maryja.

Misją Najświętszej Maryi Panny jest przedstawienie nas Jej Boskiemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i poprowadzenie nas, byśmy kochali Trójcę Przenajświętszą. Ona jest drogą do Nieba. Kościół Palmariański bardzo poważnie traktuje to, co głosiła w swoich objawieniach w różnych częściach świata, podkreślając potrzebę modlitwy i pokuty.

Do 6 sierpnia 1978 r. Najświętsza Maryja Panna polecała praktykę modlitwy i pokuty wielu wiernym w Kościele Rzymskokatolickim; tak jak czyniła to przez prawie XX wieków. Ze względu na apostazję Kościoła w Rzymie po śmierci papieża Świętego Pawła VI, Nasz Pan Jezus Chrystus opuścił Rzym i bezpośrednio przekazał Klucze Świętego Piotra osobie papieża Świętego Grzegorza XVII Wielkiego. W ten sposób Prawdziwy Kościół został przeniesiony do El Palmar de Troya, zachowując tradycje i obrzędy, które Kościół Katolicki naucza i przekazuje od wieków.

W ciągu dziesięciu lat Niebiański Dwór zamanifestował się wiele razy w El Palmar, umacniając duchowo, udzielając porad i przygotowując swe wybrane dzieci, by ostatecznie przenieść Przenajświętszą Stolicę Watykanu do El Palmar de Troya. Przez dziewięć lat Chrystus przygotował niektórych ludzi do kontynuowania Dzieła, które nasz Pan ustanowił prawie dwadzieścia wieków wcześniej. Dwoma z tych osób był później papież Święty Gregory XVII i papież Święty Piotr II.

Ze względu na pokorą czczenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz świętość wielu członków Kościoła Palmariańskiego, Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański Kościół zasługuje na poważanie i pojmowanie go z bojaźnią Bożą. Bluźniercom i kłamcom, którzy spiskują przeciwko temu Dziełu Bożemu i przeciwko ludziom, którzy stanowią Jego część, mówimy: Niechaj nikt z Was nie drwi z Boga! Niechaj kłamcy drżą! Przede wszystkim ci, którzy opublikowali swoje kłamstwa w mediach masowego przekazu; pisarze, dziennikarze, redaktorzy, którzy zdobywają sławę i pieniądze, pisząc nierzetelne książki i dokumenty nie konfrontując prawdy z rzeczywistością a opierając się jedynie na plotkach i pomówieniach. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych, którzy przybierając postawę pobożnych katolików, plują i degradują pozycję Prawdziwego Kościoła Chrystusowego, poddając się podszeptom Szatana. Wrogowie Chrystusa już przegrali bitwę, ponieważ Chrystus zachowa Swój Kościół od krzywdy a bramy piekielne go nie przemogą.

Noty Prawdziwego Kościoła

1. Kościół Chrystusa jest: Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański:

  • Jest Jeden w wierze, ponieważ prawda objawiona przez Boga jest ta sama dla wszystkich; jest Jeden w rządzie, ponieważ jest tylko jedna Głowa widzialna, którą jest Papież; i jest Jeden w Sakramentach, ponieważ są te same dla wszystkich wiernych Kościoła.
  • Jest Święty, ponieważ Święty jest jego Założyciel, święta jest jego doktryna, święte są jego cele i wielu jego członków.
  • Jest Katolicki, ponieważ jest uniwersalny, jako że obejmuje wszystkie prawdy i jest dla wszystkich ludzi.
  • Jest Apostolski, ponieważ jego hierarchia i doktryna pochodzą od Apostołów.
  • Jest Palmariański, ponieważ jego Stolica jest teraz w El Palmar de Troya (Sewilla, Hiszpania).

2. Prawdziwy Kościół Chrystusa jest niezawodny, niezwyciężony i niezniszczalny, przez samą obietnicę jego Boskiego Założyciela, że „Bramy piekielne nie przemogą Go”.

3. Prawdziwy Kościół Chrystusa nazywa się także: „Kościół Chrześcijański Palmariański” lub „Kościół Palmariański”; gdyż, w esencji, jest dokładnie to samo co powiedzieć: „Kościół Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański”.

4. Kościół Palmariański jest jedynym i autentycznym Kościołem Chrześcijańskim, o nazwie, która pochodzi od Chrystusa, jego Boskiego Założyciela.

5. Dnia 6 sierpnia 1978, po śmierci Papieża Świętego Pawła VI, Nasz Pan Jezus Chrystus, w towarzystwie Apostołów Świętego Piotra i Świętego Pawła, wybrał i koronował nowym Papieżem, Świętego Grzegorza XVII. Od tego momentu, Kościół Rzymski przestał być prawdziwym Kościołem.

6. Z powodu apostazji Kościoła Rzymskiego, Chrystus przeniósł Stolicę swego Kościoła z Rzymu do El Palmar de Troya dnia 9 sierpnia 1978. Z tym przeniesieniem Stolicy do El Palmar de Troya, prawdziwy Kościół Chrystusa otrzymał tytuł Palmariański.

7. Duch Święty jest Duszą jednego tylko Kościoła: Prawdziwego; który jest Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Palmariański; poza Nim nie jest możliwa mieszkalność Najbardziej Boskiego Parakleta w duszach.

8. Członkowie Kościoła Palmariańskiego stanowią Zakon Karmelitów Świętej Twarzy w Towarzystwie Jezusa i Marii, który składa się z trzech gałęzi: Zakonników, zakonnic i innych wiernych.

9. Dnia 30 lipca 1982, Papież Święty Grzegorz XVII zniósł wszystkie władze biskupów i kapłanów, którzy są poza prawdziwym Kościołem, Jednym, Świętym, Katolickim, Apostolskim i Palmariańskim. Także zniósł charakter święty wszystkich relikwii, podobizn, przedmiotów kultu, ołtarzy, etc., kościołów apostatycznych, heretyckich i schizmatyckich. Oprócz tego zniknęła obecność eucharystyczna Chrystusa i Marii we wszystkich tabernakulach świata nie należących do Kościoła Palmariańskiego.

10. Biskupi i kapłani, którzy są poza Kościołem Jednym, Świętym, Katolickim, Apostolskim i Palmariańskim, nie mają władzy na wykonywanie ważnie aktu jakiegokolwiek urzędu kapłańskiego.