Kaplica Świętej Studni – Palmarianski Katolicki Kościół

Historia Kaplicy Świętej Studni w El Palmar de Troya

Dnia 19 czerwca 1973

(Sewilla. Pisze widzący Klemens Dominguez: „Około południa dziś, dnia 19 czerwca, w moim mieszkaniu, ukazała mi się Najświętsza Dziewica Maria pod tytułem Karmelu i dała mi następujący Przekaz:)

Najświętsza Dziewica Maria

„Drogi Synu: Potrzeba, abyś doniósł prasie Moje słowa wezwania na dzień 16 lipca, Święto Karmelu, koncentracji Moich dzieci w Świętym Miejscu El Palmar de Troya.

WZYWAM SPECJALNIE CHORYCH. Moje drogie dzieci: Przyjdźcie, którzy cierpicie choroby do El Palmar de Troya. Tam otrzymacie wszystkie Moje błogosławieństwa i was wysłucham. Chcę zakomunikować wam, że Ja Sama, dnia 16 lipca, błogosławić będę wodę ze Studni Świętego Miejsca w El Palmar de Troya. Chcę, aby chorzy pili wodę, którą Ja pobłogosławię w tym dniu. Od dnia 16 lipca woda przestanie być ludzi, gdyż obróci się Wodę waszej Matki z El Palmar na uzdrowienie chorych. WAM OBIECUJĘ, ŻE W KONSEKWENCJI WIZYTY, KTÓRĄ UCZYNICIE DO EL PALMAR, UZDROWI SIĘ WIELU CHORYCH. Drogie dzieci: Przyjdźcie z Wiarą, z duchem modlitwy i pokuty. Przyjdźcie przyzwoicie z dekorum i skromnością.

Wzywam, ogólnie, chorych z Hiszpanii i wszystkich Narodów. Szukajcie najpierw uzdrowienia duszy, a potem ciała. Was błogosławię”.

Dnia 16 lipca 1973, Święto Karmelu, o godzinie 12,30 rano, widzący Klemens Dominguez zaczął Święte Ćwiczenie Drogi Krzyżowej, uroczyście śpiewanej, jak codziennie się czyni w El Palmar. Znaczna liczba pielgrzymów otaczała Święte Miejsce Lentiska w naprawie za obelgi Boskiego Oblicza Jezusa. Po skończeniu Drogi Krzyżowej, wpadł w ekstazę Klemens Dominguez, w obecności Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który okazał raz jeszcze Swoją nieskończoną miłość i zadowolenie, znacząc, pieszcząc i obejmując niektórych pielgrzymów jak i błogosławiąc, całując i ocierając o Swoje rany religijne przedmioty, które oni podawali. Wierni intonowali tradycyjne pieśni do Pana, podczas gdy On rozdawał Swoją miłość i Swoje łaski na wszystkich. Po wizji Pana, ukazała się Klemensowi Najświętsza Dziewica Maria pod tytułem Karmelu i prowadziła widzącego w ekstazie aż prawie do połowy drogi między Lentiskiem i wejściem do gospodarstwa Objawień. STAMTĄD, O GODZINIE 2,15 RANO DNIA 16 LIPCA 1973, NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARIA BŁOGOSŁAWIŁA WODĘ ZE STUDNI, dając Klemensowi następujący Przekaz:)

Najświętsza Dziewica Maria

„Dziecinki Moje: Woda ze Studni już jest błogosławiona Moją Możną Ręką, Moją Ręką Matki Dobroci. Od tego momentu możecie pić Wodę ze Studni i uczyni uzdrowienie chorych. PIJCIE Z UFNOŚCIĄ WODĘ WASZEJ MATKI: WODĘ WASZEJ MATKI Z EL PALMAR, KTÓRA LECZY Z CHORÓB DUCHOWYCH I CIELESNYCH. Pijcie z ufnością. Oto znak z El Palmar: Woda błogosławiona Moją Ręką. Wielu uzdrowi. Noście Wodę chorym ze wszystkich stron, w waszych miastach i waszych Narodach. Moje błogosławieństwo wam wszystkim.”

(Po skończeniu ekstazy, poszliśmy wszyscy do Świętej Studni, aby pić cudowną wodę i dziękować Najświętszej Dziewicy za tak cudowny podarek. Przed otwarciem Studni, Klemens Dominguez kierował jedną tajemnicę Świętego Różańca, którą wszyscy odmawialiśmy z wielką żarliwością. Widzący przystąpił do otwarcia Studni Naszej Matki z El Palmar w obecności znacznej liczby pielgrzymów hiszpańskich i zagranicznych, pijąc wszyscy z tego cudownego źródła, napełniając równocześnie, każdy pielgrzym, swoje naczynia, na zaniesienie do swych miast i narodów. Tam pozostaliśmy prawie aż do świtu. Kiedy wracaliśmy do naszych domów, jeszcze pozostała na modlitwie, w Lentisku, grupa osób, w większości Francuzów. Kiedy przybyliśmy do El Palmar, o czwartej po południu dnia 16 lipca 1973, już była znaczna ilość wiernych modlących się przed Świętą Podobizną Naszej Matki z El Palmar, nadjeżdżały ustawicznie autobusy i samochody z różnych części Hiszpanii i zagranicy, między nimi, znaczna ilość chorych. Zaczęliśmy modlitwy właściwe tego Miejsca i potem celebrację Świętej Mszy. Podczas całego wieczoru i części nocy było sześć Mszy: Pierwsza i druga przez dwóch Kapłanów francuskich; trzecia uroczyście śpiewana przez Kapłana hiszpańskiego, najliczniej uczęszczana, jako że w tym momencie taka była większość pielgrzymów. Inne trzy Msze, celebrowane po Uroczystej Procesji, z procesjonalną Podobizną naszej Matki z El Palmar, odpowiedzieli jeden Kapłan z Wenezueli i dwaj hiszpańscy, gdyż było sześciu usposobionych celebrować Mszę. Omunie i spowiedzi były bardzo liczne. Kiedy zapadł wieczór, zorganizowano uroczystą Procesję z Podobizną Najświętszej Dziewica Marii, z Lentiska aż do Świętej Studni. Była ogromna ilość pielgrzymów, którzy towarzyszyli Najświętszej Dziewicy w tym procesyjnym marszu. Święta Podobizna Naszej Matki z El Palmar, zatrzymała się przy Świętej Studni i tam pozostała aż do późnych godzin nocy, przewodnicząc i patrząc na Swoich pielgrzymujących dzieci, jak piły z wielką wiarą cudowną wodę i napełniały swe naczynia, aby zanieść je do swoich miast i Narodów, po otwarciu Studni, z wielką uroczystością, przez Klemensa Dominguez.. Rzeczony widzący skierował do wszystkich wiernych kilka słów zaznaczając wyraźnie, że ta Woda ze Studni jest zupełnie darmowa i gdyby jakaś osoba bez skrupułów sumienia, ośmieliłaby się żądać pieniędzy za wodę, ta osoba nie będzie z nas, czyli tych na czele dania Wody ze Studni, z prawną autoryzacją, ani prawdziwym czcicielem Naszej Matki z El Palmar. Powtarzamy: Woda z Świętej Studni w El Palmar de Troya, jest zupełnie darmowa. Gdyby jakaś osoba ofiarowała wodę mówiąc, że jest od Dziewicy, wymagając pieniądze, proszę, nie przyjmujcie!)

Dnia 15 sierpnia 1973

(Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Dziewica Marii. Wielka ilość pielgrzymów przybyła z różnych części Hiszpanii, szczególnie z Walencji, Granady i Kadyksu złożyć hołd Naszej Niebieskiej Matce. Zaczęliśmy Kulty dnia 14 w nocy z celebracją Uroczystej Mszy Śpiewanej przez hiszpańskiego Kapłana według Rytu Tradycjonalnego, jak się zawsze czyni w tym Świętym Miejscu. W dalszym ciągu inny Kapłan celebrował inną Mszę, zostając potem Najświętszy Sakrament Wystawiony aż do 5,30 rano dnia 15, konkludując Wystawienie Uroczystą Procesją z Jego Boskim Majestatem aż do zewnątrz gospodarstwa. W dalszym ciągu inny trzeci Kapłan celebrował Świętą Ofiarę Mszy o zmroku dnia 15. Wieczorem po odmówieniu Świętego Różańca Pokutnego i innych modlitw, o godzinie 8, celebrowano inną Mszę Świętą w obecności dużej liczby wielkich czcicieli, którzy otaczali Lentisko przed Boską Twarzą i Podobizną Naszej Matki z El Palmar. Po Mszy, niesiono procesjonalną Podobiznę Naszej Matki z El Palmar w Uroczystej Procesji aż do Świętej Studni i Boskiej Pasterki. Dnia 15 sierpnia 1973, uzdrowiło się z Wodą ze Studni Naszej Matki z El Palmar, dwóch chorych: Młody chłopiec z Granady i pewna pani z Sewilli.)

Niektóre cudowne uzdrowienia chorych w Świętym Miejscu El Palmar de Troya

Jest wielu chorych, którzy odzyskali cielesne zdrowie w Świętym Miejscu El Palmar de Troya, nade wszystko przez Wodę, którą błogosławiła Najświętsza Dziewica. Od dnia 16 lipca 1973, w którym Nasza Niebieska Matka błogosławiła Wodę w Świętej Studni, dochodzą do nas ustawiczne wiadomości o uzdrowieniach dzięki tej cudownej Wodzie.

Wieczny Ojciec okazał pewnemu widzącemu z El Palmar: Że uzdrowieni chorzy są zobowiązani ogłosić swe uzdrowienie na większą Chwałę Boga, Najświętszej Dziewicy Marii i Objawień w El Palmar de Troya.

Wykonując nakaz Nieba, w dalszym ciągu ogłaszamy relacje niektórych chorych uzdrowionych dzięki Objawieniom Dziewicy Marii w El Palmar de Troya.

 1. W Niedzielę Palmową 1971, celebrując Drogę Krzyżową w El Palmar de Troya, Don Ferdynand Gómez Moreno z Kadyksu, Hiszpania, który cierpiał złamanie goleni i rzepki kolankowej ze sztywnością stawu, otrzymał z Nieba uzdrowienie wobec różnych świadków.
 2. Dona Consuelo Alonso, rezydująca w Brenes, Sewilla, Hiszpania, miała cyst na piersi od ponad roku. Dnia 16 lipca 1973, poszła do El Palmar i dotknęła chusteczką Świętą Twarz, którą się tam czci, prosząc o zniknięcie cystu, ofiarując nosić chusteczkę na piersi. Po trzech dniach poszła do lekarza który powiedział jej, że cyst znikł, zostając lekarz bardzo zdziwiony.
 3. Dona Ángeles Santana, rezydująca w Brenes, Sewilla, Hiszpania, miała wrzód na nodze zakażony od ponad pięciu lat, którego nie można było osuszyć. Lekarz już nie wiedział jakiego stosować lekarstwa, przestając już przepisywać czegokolwiek, jako że nie byłoby skuteczne, mając ona cukrzycę. Zastosowano na wrzodzie Wodę ze Studni w El Palmar i po czterech dniach była uzdrowiona.
 4. Dona Amparo Gómez Pérez, rezydująca w Brenes, Sewilla, Hiszpania. Ta pani cierpiała chorobę serca i lekarz zakazał jej poruszać się, bo miała serce w bardzo złym stanie. Dano jej Wodę ze Studni w El Palmar i odtąd prowadzi życie normalne.
 5. Dona Rosario Ocaña Marchena, rezydująca w Brenes, Sewilla, Hiszpania. Miała kamień w nerce i bardzo wielki ból. Od wzięcia Wody ze Studni w El Palmar, znikł ból. Poszła do lekarza i rentgenografia wykazała, że miała nerki zupełnie czyste.
 6. Dona Dolores López, rezydująca w Brenes, Sewilla. Hiszpania. Miała od 10 dni wielkie zapalenie brzucha, które nie leczyło się. Wzięła Wodę z El Palmar i natychmiast znikło zapalenie.
 7. Dona Manuel Martínez, rezydująca w Brenes, Sewilla, Hiszpania. Miała syna lat 19 z nerwami w złym stanie. Ten młodzieniec zawsze zamykał się w mieszkaniu i nie chciał wychodzić ani widzieć kogokolwiek. Matka nie mogła rozmawiać z nim, gdyż odpowiadał złym językiem. Matka dał mu Wodę ze Studni Naszej Matki z El Palmar i powiedziała mu odmówić trzy Zdrowaś Mario. Chory wziął Wodę i po wspaniałym cudzie ukazanym matce, ona weszła do pokoju syna i zastała go na kolanach modlącego się. On powiedział jej, że stała się rzecz bardo dziwna i odtąd młodzieniec czuje się dużo lepiej.
 8. Dona Rosario Salazar Delgado, rezydująca w Sewilli, Hiszpania. Od lat miała nogę zupełnie bezużyteczną. Przybyła do El Palmar de Troya dnia 15 sierpnia 1973, aby prosić o uzdrowienie jej krewnego. Jak ona mówiła, nie spodziewała się czegokolwiek od jej nogi, gdyż była zrezygnowana od wiele lat, że była bezużyteczna. Ale słuchając Świętej Mszy, gdzie jest Święta Twarz i Podobizna Naszej Matki z El Palmar, nagle poczuła życie w swej nodze i zauważyła, że mogła poruszać ją doskonale, komunikując to swej przyjaciółce, która była obok. Ten cud komunikowała niektórym natychmiast, szczególnie Manuelowi Alonso Corral. Po miesiącu i pół od jej uzdrowienia, odwiedziliśmy tę panią Manuel Alonso i dwóch czcicieli Naszej Matki z El Palmar, stwierdzając osobiście, jak noga była wystarczająco uzdrowiona na użytek w życiu normalnym.

Inne wiadomości otrzymaliśmy z Kadyksu, Sewilli, Palma de Mallorca, wiosek Sewilli o cudownych uzdrowieniach, które Woda Naszej Pani z El Palmar czyni tym, którzy ją piją z wiarą, które rychło się opublikuje.

Cudowne Uzdrowienia z Wodą ze Studni Naszej Matki z El Palmar, w El Palmar de Troya

Komunikujemy inne uzdrowienia z chorób, dzięki Wodzie ze Studni Naszej Matki w El Palmar.

 1. „Mój Małżonek Józef Vazquez Martinez, de Montforte de Lemos (Lugo) miał nowotwór raka na żołądku. Lekarz specjalista w Orense dał mu życie na 15 dni. Poleciliśmy go Dziewicy w Cenaklu i wziął Wodę ze Studni błogosławioną przez Naszą Matkę z El Palmar, którą dała mi pewna pani, która była w El Palmar na koncentracji 12 października 1973. I został uleczony kompletnie. Teraz je wszystko. Ten sam lekarz, który go widział przedtem, teraz widząc, że nie ma czegokolwiek, powiedział: To jest prawdziwy cud. Bardzo wdzięczna zawiadamiam, aby ogłoszono to w Biuletynie Uzdrowień. Podpisano: Dorinda Vazquez.”
 2. „Ja Magdalena Rodriguez Gonzalez, z Montforte de Lemos (Lugo) miałam chorobę nerki, serca, wątroby i żołądka. W nerce miałam kamienie. Pewna pani przyjaciółka dała mi Wodę ze Studni błogosławioną przez Naszą Matkę z El Palmar przyniesioną z koncentracji dnia 12 października 1973; wziąłem ją z dużą wiarą, prosząc Dziewicę, aby uzdrowiła mnie tylko z największych potrzeb i uzdrowiła mnie ze wszystkiego, jako że czuję się bardzo dobrze. Zawiadamiam o tym, aby ogłoszono w Biuletynie Uzdrowień na większą chwałę ziewica naszej Matki z El Palmar. Podpisano: Magdalena Rodriguez Gonzalez.”
 3. Wyprzedzamy przysłanie nam konkretnych szczegółów o cudownym uzdrowieniu siostry wielkiego Apostoła z Kadyksu panny Berty Rivero, która mieszka w Kadyksie, ulica Santiago nr 8. W dniu Niepokalanej udali się do El Palmar różni członkowie jej rodziny, aby złożyć Dziewicy podziękowanie za uzdrowienie przez Wodę ze Studni.
 4. Wyprzedzamy kilka uzdrowień więcej, które rychło ogłosimy w szczegółach: Jedno we wiosce Loja, trzy w Barcelonie, inne w Kadyksie, dwa w Irlandii i jedno w Meksyku, wszystkie z Wodą ze Studni Naszej Matki z El Palmar.

Więcej cudownych uzdrowień z Wodą ze Studni Naszej Matki z El Palmar w El Palmar de Troya

 1. Pan Alonso Tejo, z Valladolidad nam komunikuje następujący cud: „Dona Emiliana Buenaposada Garcia, zamieszkała w Valladolid, w wieku 66 lat, z reumatyzmem od 1936, wzrastając choroba z biegiem lat, aż w roku 1964 reumatyzm obrócił się w nieuleczalne artrosis z niebezpieczeństwem złamania kości nogi jeśli zegnie kolano. Musiała wstawać z łóżka i kłaść się w momentach najbardziej krytycznych choroby. Uważana za nieuleczalną przez lekarzy…z Valladolid. Z Wody przyniesionej przez Mnie, którą rozdawałem, doszło trochę do tej pani przez kuzyna. Zaczęła przyjmować ją i równocześnie zaczęła Nowennę do Dziewicy z Karmelu, którą bardzo czciła; i dziewiątego dnia poczuła impuls powstania ze swego ruchomego krzesła i tak znalazła się w środku pokoju chodząc ze zdziwieniem, gdyż nie wierzyła co widziała: Będąc na nogach i chodząc. Wtedy zaczęła ruszać nogą normalnie kilka razy, aby upewnić się o wielkim cudzie i pełna radości. Pragnie odwiedzić miejsce El Palmar kiedy znajdzie właściwą okazję. Aktualnie jest całkowicie uleczona od momentu cudu”.
 2. Dona May C. Souza Neves, z San Pablo, Brazylia nam komunikuje następujący cud: „Rozdawałam wiele flakoników z Wodą ze Studni i już był jeden cud: D. Gilberto Grande, zamieszkały w San Pablo, Brazylia. Ten pan z rakiem, cierpiąc straszne bóle, kiedy wziął Wodę, bóle ustały natychmiast. To wydarzyło się w szpitalu”.
 3. Młody Antoni Sanchez Malaver, który pracował jako mechanik w warsztatach Bermudez, Sewilla, cierpiał od długiego czasu ciągłe bóle głowy typu newralgii. Dnia 3-1-74 pił Wodę z Świętej Studni w El Palmar i natychmiast poczuł się uleczony.
 4. Dona Agustina Martínez Carreño, zamieszkała w Barcelonie cierpiała od czterech miesięcy trombosis z gangreną w nodze, którą miano koniecznie amputować. Dnia 16 lipca 1973 poszedł do El Palmar de Troya i przyłożono na chorą nogę Wodę z Świętej Studni, czując natychmiast wielkie polepszenie, uzdrowiony całkowicie dnia 23 sierpnia 1973.

Cudowne uzdrowienie z Wodą ze Studni Świętego Miejsca w El Palmar

Na większą chwałę Boga i Najświętszej Dziewicy Marii, stwierdzamy cudowne uzdrowienie z Wodą ze Studni w El Palmar Dona Ester Rivera de Rosa zamieszkałej w Malaga, Hiszpania, według listu przysłanego przez Dona Berta Rivero, siostrę chorej, dnia 13 kwietnia 1974. Chora, według diagnozy medycznej, miała dwa cysty na piersi, jeden o rozmiarach kurzego jaja i drugi mniejszy. Po wtórnych badaniach, lekarz radził pilną operację, gdyż cysty wzrastały każdej godziny, jako że były o charakterze policystycznym. Ustalono z chirurgiem datę operacji z rezerwacją pokoju etc. Ale polecił jej pójść poprzedniego dnia na konsultację, celem rozpoznania postępu choroby. Przed pójściem, chora namoczyła wszystko Wodą z El Palmar, prosząc Najświętszą Dziewicę Marię o uzdrowienie, jeśli jest Jej taka wola, pełna Wiary. Miała wielkie bóle. Kiedy przyszła na rozpoznanie, lekarz, zdziwiony, powiedział: „Pani, ja nie wiem co się stało, bo nie muszę operować. To znikło i zostaje lekkie zapalenie, które moglibyśmy nazwać mastitis, które z tymi pigułkami zniknie.” Medycyny nie wzięła, tylko nadal Cudowną Wodę, kontynuując o dobrym zdrowiu. Pani Berta Rivero, po pewnym czasie, nam powiedziała, że jej siostra nie miała jakichkolwiek oznak cierpienia, będąc kompletnie uzdrowiona. Cała rodzina poszła do El Palmar, z motywu podziękowania Najświętszej Dziewicy. Pani Berta Rivero to publikuje za pomocą listu na większą chwałę Boga i Naszej Najświętszej Matki.