The Nuns of our Holy Order (Polski) – Palmarianski Katolicki Kościół

Siostry z Zakonu Karmelitanek Świętej Twarzy

Dusze bezinteresowne, oddane wypełnianiu woli Bożej w każdej chwili, zapominające o sobie z wzniosłym celem ratowania dusz innych ludzi. Ich życie jest bardzo surowe, a ich radość w służbie Bogu nie jest w pełni rozumiana przez świat. Ludzie małej wiary uważają, że marnują one swoje życie, ale w służbie Jezusa i Maryi te święte kobiety osiągają szczęście tutaj na Ziemi i mają je też zapewnione, jeśli wytrwają, w Niebie na wieczność.

Praca sióstr Palmariańskich

Wraz z życiem w modlitwie, która wznosi te dusze do życia kontemplacyjnego i głębokiego zjednoczenia z Jezusem i Maryją, mniszki klasztoru w El Palmar de Troya wykonują ręcznie dzieła o wielkiej wartości artystycznej. Ich hafty są bardzo piękne i tylko z wielkim trudem rękodzieło wykonane z taką samą perfekcją i pięknem znajdzie się poza Palmarem. Zobacz haft.

Zaproszenie do naszego Świętego Zakonu

Przyjelibyśmy zakonnice z innych zakonów, które chciałyby być w prawdziwym Kościele, a nie w dezorientowanym rzymskim kościele, ale powinny one wiedzieć, że nasze życie zakonne jest podobne do życia w reformie św. Teresy od Jezusa. W klasztorze nie ma telewizji, internetu, świąt i jest wiele wyrzeczeń. Musicie być również przygotowane na całkowite odrzucenie modernizmu, który przeniknął do rzymskiego kościoła. Niemniej jednak to, co znajdujesz to Bóg. Święta Teresa mówiła, że sam Bóg wystarczy. Przypominamy, że to zaproszenie zostało przekazane wiele lat temu przez Naszego Pana w niebiańskich orędziach z El Palmar de Troya.

28 września 1973

(Święte Miejsce Lentyszku w El Palmar de Troya. Nasz Pan ukazał się Clemente Dominguez i przekazał mu następujące Orędzie:)

   I wy, siostry zakonne: uciekajcie od kapelanów i kierowników duchowych, którzy nie nauczają was zgodnie ze Świętą Tradycją i Magisterium Kościoła! Nie ufajcie takim doktrynom, gdyż najprawdopodobniej te doktryny pozbawią Was Prawdy i Autentycznej Wiary. Ale nie martwcie się, gryż nadejdą gorsze czasy.

31 maja 1977

Najświętsza Maryja Panna przekazała następujące Orędzie:

   Jakże kocham Moje ukochane i najdroższe córki, Karmelitanki Świętej Twarzy! Jaka piękność! Aniołowie, pełni radości, obcują z tymi małymi zakonnicami, kiedy słyszą, jak modlą się w tym świętym miejscu. O piękności karmelitanek Świętej Twarzy!

Piękny haft wykonany przez zakonnice w świętym miejscu El Palmar de Troya