Świętym Różańcu Pokutnym – Palmarianski Katolicki Kościół

Krótka informacja
Manuela Alonso Corral, dziś Jego Świątobliwość Papież Piotr II
o Świętym Różańcu Pokutnym

 

Odmawianie Świętego Różańca Pokutnego z Ojcze Nasz proszono w El Palmar de Troya przez wszystkich widzących , wobec czego nie jest wynalazkiem ludzkim, tylko prośbą Nieba w Świętym Miejscu El Palmar. Z powodu charakteru pokutnego, naprawy i zadośćuczynienia tego Świętego Różańca, szatan starał się skończyć z nim, używając wszelkich podstępów w jego zasięgu, chociaż szczęśliwie, dzięki Bogu, jego zamiary zostały bezowocne, jako że Święty Różaniec z Ojcze Nasz odmawia się codziennie, w El Palmar de Troya, przez większą część czcicieli, którzy przychodzą do tego Świętego Miejsca. Także przez El Palmar, rozpowszechnił się na całą Hiszpanię, dużą część Europy i Ameryki, gdzie mnóstwo wiernych codziennie przesuwa paciorki tego Różańca, zwanego także Ojca Pio. Spójrzmy na pochodzenie tego Świętego Różańca jak i dowody, w których się popiera moje argumenty w jego obronie:

W październiku 1968, Najświętsza Dziewica Maria mówi do jednej z widzących w El Palmar: „Módlcie się wiele Ojcze Nasz, ponieważ je potrzebuję”. Ale 1 marca 1969, jest kiedy rzeczona widząca otrzymuje pierwsze instrukcje o Różańcu z Ojcze Nasz. Była widząca z grupą osób, w większej części z Sewilli, Utrery i El Palmar, odmawiając na zewnątrz gospodarstwa Objawień El Palmar de Troya. Ukazała się Najświętsza Dziewica Maria i prosiła przez widzącą: „Odmawiajcie dużo Różańców z Ojcze Nasz, aby ci, którzy nie wierzą we Mnie i w Moje Objawienia, wierzyli…” Po wizji, obecni zaczęli dyskutować jak należy odmawiać Różaniec proszony przez Najświętszą Dziewicę. Wtedy ukazał się widzącej Ojciec Pio z Pietrelciny, z jego Różańcem między palcami i on przodował. Widząca odpowiadała, a wierni z nią. Odmawiał na każdym paciorku „Ojcze Nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…Ave Maria Najczystsza…”

Ale widzący Klemens Dominguez y Gomez jest wielkim Apostołem Świętego Różańca Pokutnego z Ojcze Nasz: Wiele jest Przekazów, które ten widzący otrzymał o Świętym Różańcu z Ojcze Nasz. Wymieniamy tylko niektóre, aby nie była zbyt rozległa ta informacja. Kiedy Klemens przybył do El Palmar, ten Różaniec z Ojcze Nasz już był proszony przez Niebo, jak przedtem wskazaliśmy; ale w El Palmar nie odmawiano, z rzadkimi wyjątkami.

Dnia 10 grudnia 1969, ukazał się Klemensowi Święty Dominik de Guzman i powiedział: „Musicie odmawiać Święty Różaniec jak Sama Dziewica dyktowała w tym Świętym Miejscu; i wiem, że kosztuje to was wiele ofiar, ale w ten sposób się uśmierzy Święty Gniew Najwyższego. Odmawiajcie go zawsze, kiedy przychodzicie”. Dwa dni potem, 12 grudnia, Święty Dominik de Guzman ukazał się Klemensowi Dominguez i dał mu następujący Przekaz: „Niech się rozpowszechni i ogłosi odmawianie Świętego Różańca z Ojcze Nasz, który Dziewica podyktowała w tym Świętym Miejscu”. (Święty Różaniec Pokutny, który składa się z 5 Tajemnic; w każdej Tajemnicy odmawia się 10 Ojcze Nasz kompletnych, czyli 1 Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu i Ave Maria Najczystsza na każdym paciorku.) Dnia 14 tego samego miesiąca, Święty Dominik wraca przypomnieć pilną potrzebę odmawiania Świętego Różańca z Ojcze Nasz. 

Klemens Domiguez zaczął twardą pracę stosowania w praktyce, w El Palmar, Przekazu Najświętszej Dziewicy o Różańcu z Ojcze Nasz. Szatan podjął przeciwko temu widzącemu zaciętą walkę, nieludzką, używając wszystkie środki i osoby w jego zasięgu, nawet innych widzących. Momenty prawdziwej boleści, cierpienia i niezrozumienia otaczały Klemensa i małej grupy osób, któremu pomagały. Szatan uciekał się do kalumnii, zazdrości i dyskredytu. Klemens Dominguez był praktycznie sam w tej twardej pracy, bez możności liczenia na pomoc innych widzących, który także otrzymali Przekazy o tym Różańcu z Ojcze Nasz, ale sali się przedmiotem zamieszania tworzonego przez osoby, które ich otaczały i przez brak stałości w nałożeniu i bronieniu Prawdy. Momenty prawdziwej goryczy dla tego młodego widzącego, Ale powoli, wydajność tego Pokutnego Różańca stawała się widoczna. Grupa wiernych, którzy go odmawiali, wzrastała, i wśród przeciwnych wiatrów i wielkich burz, Święty Różaniec z Ojcze Nasz odmawiano już codziennie w Świętym Miejscu El Palmar de Troya. 

Dnia 3 lutego 1970, Nasz Pan Jezus Chrystus dał Klemensowi Dominguez następujący Przekaz, którego podajemy tu tylko część: „Dzieci Moje: Dlaczego tyle wrogów na odmawianie Różańca z Ojcze Nasz, kiedy jest Moją Wolą, aby go odmawiano! Wielu nalega, że inny jest tradycjonalny. Muszą brać pod uwagę, że był Różańcem doskonałym na czasy przeszłe; ale teraz w tych trudnych czasach pełnych zaciemnienia i mroków i zamieszania, łącznie ze złem dzisiejszych ludzi i biorąc pod uwagę, że Niebieski Ojciec jest wielce zagniewany na ludzkość, trzeba Mu zadośćuczynić: Jaki lepszy sposób, niż pięćdziesiąt razy dziennie prosić o wybaczenie w modlitwie, którą wam recytowałem!…” 

Dnia 11 lutego 1970, Najświętsza Dziewica Maria mówi Klemensowi: “„Dzieci Moje: Jestem bardzo zadowolona z was wszystkich, i więcej w tych momentach, kiedy odmawiacie Święty Różaniec z Ojcze Nasz, który Mnie bardziej cieszy i napełnia radością i zbawia wiele dusz”.  

Dnia 16 marca 1970, Klemens miał następującą wizję: Ukazał się na Niebie Wieczny Ojciec i zaczął schodzić na ziemię. Widzący mówił Mu: „Dlaczego schodzisz aż tu?” Powiedział Wieczny Ojciec: „Ponieważ Mnie wzywacie”. Bo odmawialiśmy Różaniec z Ojcze Nasz. 

Pomimo wściekłych ataków szatana przeciwko Pokutnemu Różańcowi, ten Różaniec nastawał każdego dnia i była każdego razu większa grupa odmawiająca go w Lentisku z większą żarliwością, pomimo jego długiego trwania. Klemens nie pozwalał, aby w Lentisku starano się przeszkodzić odmawianiu Różańca z Ojcze Nasz, pomimo że jego wrogowie często próbowali, bo nawet widzący, którzy także mieli potwierdzenie o tym Różańcu, ale nakłonieni, stwarzali zamieszanie i niepokój. Różaniec Pokutny rozpowszechniał się w El Palmar i w Hiszpanii, jako że pielgrzymi, którzy odwiedzali to Święte Miejce, odmawiali go w swych domach i Grupach Modlitwy. 

Dnia 19 kwietnia 1970, Klemens Dominguez otrzymał od Najświętszej Dziewicy Marii następujący Przekaz: „Synu Mój: Przychodzę jako Matka Jezusa i wasza. Uważajcie na obietnice łask, które udzielę wszystkim tym, którzy z prawdziwym nabożeństwem odmówię Święty Różaniec z 50 Ojcze Nasz, 50 Zdrowaś Mario, 50 Chwała Ojcu i 50 Ave Maria Najczystsza”. W dalszym ciągu Najświętsza Dziewica daje obietnice aż do liczby szesnaście, aby wszyscy je znali po masywnej publikacji. Ten Pokutny Różaniec z Ojcze Nasz, nazywa się także Ojca Pio, gdyż on odmawiał go w życiu i tak nauczał go odmawiać w El Palmar.

 Dnia 5 lipca 1970, Klemens otrzymał przed grobowcem Ojca Pio, w San Giovanni Rotondo, następujący Przekaz dany przez samego Ojca Pio: „Synu mój: Nie jest moim kaprysem Różanie z Ojcze Nasz. Jest potrzebą na zmienienie ludzkiej przewrotności. Was błogosławię”.

Dnia 10 mają 1971, Najświętsza Dziewica Maria mówi Klemensowi: „Różaniec, który spodoba Mi się bardziej jest Pokutny, ponieważ wołacie do Ojca, który jest bardziej zagniewany; ponieważ gloryfikujecie Najświętszą Trójcę i dalej 50 pozdrowień waszej Matki. I nawet więcej: 50 razy mówicie pozdrowienia Mojego Najczystszego Poczęcia”. I dodaje: „W Różańcu Pokutnym jest Różaniec, który nazywacie Dziewicy; jest ten sam Różaniec, z dodatkiem Ojcze Nasz, Chwały i pozdrowienie waszej Matki”. 

Jasne jest, że Różaniec Pokutny jest, jak sama nazwa wskazuje, dużej pokuty. Ale nie zapominajmy, że głównym i ogólnym Poleceniem we wszystkich Objawieniach tych czasów jest wołaniem do modlitwy i pokuty. W tych czasach pokuta ma być większa, bo trzeba by być bardzo ślepym albo bardzo wygodnickim, aby tego nie rozumieć. Dlatego w El Palmar de Troya czyni się codziennie wiele modlitw i pokuty.

Pielgrzymi, którzy często wizytują El Palmar de Troya, jak i wiele czcicieli rozsianych po Europie i Ameryce i ci, do których dochodzi duch pokuty z El Palmar przez Przekazy, stanowią Grupy Modlitwy. Do tych Grup Modlitwy. zwanych także Cenakulami, Pan i Najświętsza Dziewica, kierują Swoje instrukcje. Wśród wiele Przekazów kierowanych do Cenakulów, możemy przypomnieć ten Najświętszej Dziewicy Marii do Klemensa dnia 19-10-1973: „Ponownie was proszę, aby w Cenakulach odmawiano Pokutny Różaniec z Ojcze Nasz”. Aby nie powtarzać tych Przekazów, i aby ta informacja nie przedłużała się zbytnio, proszę o rozpowszechnienie tych przekazów z El Palmar na ten temat. Także szatan podejmuje twardą walkę, aby w Grupach Modlitwy nie odmawiano Różańca Pokutnego. Ile miłości własnej jest w niektórych osobach i jak względy ludzkie napełniają ich zamieszaniem. Jak kosztuje niektórych osób zginanie swojej woli do tej Boga po otrzymaniu wiele dowodów czego Bóg chce i po wiele łaskach i błogosławieństwach. Ale znak o Dziele Boga jest w przeciwnościach, w cierpieniach; a jeśli szatan nalega w przeszkadzaniu lub zniszczeniu pewnej pracy, jest to ponieważ ta praca rani go i czyni go wściekłym. Różaniec Pokutny z Ojcze Nasz jest bardzo silną bronią przeciwko szatanowi i dlatego go atakuje. Odmawiajcie Różaniec Pokutny, a zobaczycie jego skuteczność. Na zakończenie tego punktu dedykowanego Klemensowi Dominuez, muszę zaznaczyć bardzo wyraźnie, że Święty Różaniec z Ojcze Nasz, dzięki Bogu, rozpowszechnia się nie tylko po Hiszpanii, ale po Pięciu Kontynentach,gdzie niezliczeni wierni, przebierają codziennie paciorki tego Różańca zwanego także Ojca Pio. A to nas pociesza, ponieważ jet oczywistym znakiem, że Dzieło Nieba, pomimo piekielnych ataków, ten Różaniec, jak najostrzejszy miecz, przecina burze i przeciwności, nadal dochodząc do dusz, które naprawdę pragną czynić modlitwę i pokutę.

 

    

    

Objawienia i orędzia
Clemente Domínguez

Dnia 4 marca 1970

Były osoby wrogie Różańcowi Pokutnemu, które odmówiły odmawiania go.

Wieczny Ojciec

„Dlaczego odmawiacie Mi modlitwy, którą Mój Boski Syn was nauczał, skierowaną do Mnie, bo ile razy ją odmawiacie Ja przychylam się do was? Moje dzieci: W tym Różańcu ( z Ojcze Nasz) nie znika mediacja Mojej Córki Marii, tylko skoro świat staje się gorszy, brak ustawicznego wzywania Mię, jako że jestem bardzo rozgniewany na was. O, niewdzięczne dzieci, odmówić swojemu Ojcu modlitwy kiedy Ja was stworzyłem i Mnie zawdzięczacie wszystko! Jak różny byłby świat, gdybyście odmawiali Różaniec z Ojcze Nasz. Świat by się nawrócił, ponieważ Ja, który jestem waszym Ojcem, nie mogę zamykać uszy na wasze prośby. W tych czasach, kiedy jestem usposobiony posłać Mojego Boskiego Syna na oczyszczenie świata, jest potrzeba, abyście Mnie zawsze wzywali. Was błogosławię”.

Najświętsza Dziewica Maria

„Tak Mi się podoba, dzieci, że odmawiacie Różaniec z Ojcze Nasz, jest ten, który najbardziej cieszy Moje Niepokalane Serce”.

 

 

 

 

Dnia 18 kwietnia 1970

Święte Miejsce Lentiska w El Palmar se Troya. Ukazał się Wieczny Ojciec Klemensowi Dominguez i dał mu następujący Przekaz:

Wieczny Ojciec

„Synu Mój: Moja Córka Maria, Dziewica Niepokalana, poda ci do wiadomości, abyś ogłosił wszystkim obietnice, które Ona udzieli tym, którzy odmówią Różaniec Ojca Pio. Was błogosławię”.

(Różaniec Ojca Pio jest Różańcem Pokutnym czyli z Ojcze Nasz.)

 

Dnia 19 kwietnia 1970

Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Objawienia i Przekazy Klemensowi Dominguez:

Nasz Pan Jezus Chrystus

„Synu Mój: Moja Najświętsza Matka, wkrótce da ci do poznania obietnice, które udzieli odmawiającym Różaniec Ojca Pio”. (Błogosławi.)

 

 

Najświętsza Dziewica Maria pod tytułem Karmelu

(Obietnice odmawiającym Święty Różanie Pokutny)

„Synu Mój: Przychodzę jako Matka Jezusa i wasza.

Uważajcie na Obietnice Łask, które udzielę wszystkim tym, którzy z prawdziwym nabożeństwem odmawiają Święty Różaniec z 50 Ojcze Nasz, 50 Zdrowaś Mario, 50 Chwała Ojcu i 50 Ave Maria Purissima.

1) Dam im doskonałe poznanie Mojej wielkiej miłości i pomoc Moim dzieciom.

2) Zbliżę ich do Eucharystii, gdzie jest Mój Boski Syn.

3) Dam im głęboki żal za swe grzechy.

4) Udzielę im łaski, że będą wymazane wszystkie grzechy ich przeszłego życia.

5) Będą móc osiągnąć nawrócenie swoich krewnych w szybki sposób.

6) Dam im umiejętność stosować miłości ze wszystkimi swoim braćmi.

7) Odmawiający ten Różaniec codziennie, oprócz dobrej śmierci, będą z zbawieni od potępienia, przechodząc do Życia Niebieskiego w puszczeniu tego świata.

8) Udzielę nader obfitych łask jemu i całej jego rodzinie.

9) Zmarłych, którzy poszli do Czyśćca, obiecuję zabrać następnego dnia.

10) Wszystkim, którzy odmawiają ten Różaniec, obiecuje przyspieszyć wyjście z Czyśćca ich najbliższych krewnych.

11) Będą uświadomieni dostatecznie wcześnie przed śmiercią, na wspomożenie Świętymi Sakramentami.

12) Krótko przed śmiercią będą mieć wizję Mojego Boskiego Syna i Mnie. waszej Matki.

13) Udzielę pokoju w domach, w narodach, gdzie odmawia się codziennie ten Różaniec skierowany do Dostojnej Trójcy i Mnie waszej drogiej Matki.

14) Wszystkich, którzy odmawiają rzeczony Różaniec, okryję całe życie Moim Płaszczem, pod którym będą bezpieczni.

15) Wszystkich, którzy odmawiają i rozmyślają z sercem oddanym pod Moją protekcję dam łaskę osiągnięcia zachowania od kary.

16) Jeśli ktoś odmawiający ten Różaniec dostąpi łaski śmierci w Sobotę, ma pewność zbawienia jednego swego krewnego.

Was błogosławię wszystkich”.

 

Dnia 1 kwietnia 1971

(Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Pierwszy Czwartek miesiąca. Wieczny Ojciec ukazał się Klemensowi Dominguez i zaczął schodzić ku nam. Widzący zapytał: „Dlaczego schodzisz, jeśli jesteśmy niegodni? Odwróć od nas Twój wzrok!” Wieczny Ojciec powiedział:)

Wieczny Ojciec

„Czyż nie jestem waszym Ojcem? Ja schodzę zobaczyć Moich dzieci. Paktowałem Moje przymierze z Prorokami Starego Testamentu: z Noem, Abrahamem, Izaakiem, Mojżeszem…,kończąc na wydaniu Mojego Syna na Śmierć na Krzyżu. Czy może być więcej miłości? O, Moje dzieci!, jeśli dałem Mojego Syna za was, czy nie jest znakiem, że was kocham dużo, że nie chcę, aby ktokolwiek się potępił? O dzieci Moje! Gdyby była potrzeba, Ja Sam zszedłbym na zbawienie was; ale z Krwią Chrystusa już wystarcza, że nie musicie więcej szukać Jego Odkupienia.

O, Moje drogie dzieci! Ja jestem waszym Bogiem, waszym Ojcem i spodoba Mi się, że nazywacie Mię Ojcem!, jak Mój Boski Syn was nauczał. Ja mam sprawiedliwość w ręce, ale także wymyśliłem Miłosierdzie, posyłając do was Moją Boską Córkę, najbardziej piękną, ładną,wzniosłą przez Swoją pokorę. którą jest Maria. Oni Oboje wiążą Moje Ramiona i nie mogę stosować sprawiedliwości, ponieważ zawsze proszą o łaskawość dla was. Dziecinki Moje, nie grzeszcie; tylko litujcie się nad Jezusam i Marią, Odkupicielem i Współodkupicielką. Już widzicie, czy jestem zły? Bóg, który usiłuje zbawić Swoich dzieci. Ja, który jestem szczęśliwy, chcę dzielić Moją szczęśliwość z wami wszystkimi. Jaki ból sprawiają mi dusze. które wiecznie się potępiają. I Myśląc, że tyle razy wyciągałem ramiona na ratowanie ich…! Ale nie chcieli słyszeć o Mnie.

Rychło nadejdzie dzień, w którym powiem Mojemu Synowi, aby użył sprawiedliwości ze światem i uczynił Swoich nieprzyjaciół podnóżkiem i będzie ogłoszony Królem. Ja chcę, abyście wy koronowali GO. Ale nie cierniami, tylko chwałą. Dlatego jest czas Różańca Pokutnego na wołanie Mojej Łaskawości, wołanie Mojego Miłosierdzia; a kto pięćdziesiąt razy w dniu kieruje się do Mnie, nie zostanie wysłuchany. Pięćdziesiąt razy wołający swego Ojca! Gdybyście wiedzieli jaka radość jest we Mnie, kiedy Mnie mówicie: Ojcze Nasz, któryś jest w Niebiesiech, niech uświęcone będzie Twoje Imię… Wyobraźcie sobie, kiedy wymówi się pięćdziesiąt razy, ale z sercem. O, dzieci Moje, kiedy Mnie ofiarujecie Drogę Krzyżową, sprawiam, że wylewa się Krew Mojego Boskiego Syna na was i was oczyszcza, abyście pewnego dnia cieszyli się w Mojej obecności.

O, dzieci Moje, jeszcze jest czas! Z waszą pokutą, z waszymi modlitwami, Moje Ramię się powstrzymuje. Ale was proszę nie krzyżujcie więcej Mojego Syna; nie sprawiajcie krwawienie Serca Mojej ukochanej Córki Marii, najpiękniejszej ze stworzeń, pełnej łaski, Niepokalanej, Dziewicy Nieustannej, jako że zawsze była Dziewicą, przed Urodzeniem, w Porodzie i po Porodzie. Dzieci Moje, złóżcie Mi Ofiarę Świętej Mszy i weźcie udział w tej Świętej Ofierze, otrzymując Mojego Boskiego Syna w Eucharystii. Was błogosławię”.

Dnia 10 maja 1971

Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Objawienia i Przekazy Klemensowi Dominguez:

Najświętsza Dziewica Maria po tytułem Boskiej Pasterki

„Dzieci Moje: Teraz jest kiedy was bardziej potrzebuję. W twardych próbach, w największych walkach jest kiedy najbardziej potrzebuję, abyście byli zjednoczeni. Nie rozpraszajcie się. Patrzcie, wróg walczy przeciwko wam, abyście stracili siły, abyście się zniechęcili, abyście zwiotczeli, jednym słowem, abyście opuścili to Święte Miejsce. Szatan jest wściekły widzieć, że Moje dzieci są blisko Mnie. Szatan podejmuje nieoczekiwane bitwy; infiltruje jego zły duch do dusz jak nigdy dotąd to czynił; gdyż dana jest mu wielka moc w tych Ostatnich Czasach na oczyszczenie nas. Szatan czyha na was, rozłącza was, zwalcza was, podaje wątpliwości o widzących, czasem przyjmuje pozę pokorną, czasem to widać i daje zauważyć się pycha; ale wy bądźcie złączeni, módlcie się nieustanne a pokonacie szatana.

Dzieci Moje; zostaje Mi trochę czasu wśród was. Dokąd pójdziecie, jeśli zostaniecie bez Pasterki! Ja jestem waszą Boską Pasterką! Ja was pasę. Jeśli odejdę i ostawię was samych, wilki będą atakować was. O, dzieci Moje: bądźcie czujni, zauważcie, że wy jesteście bardziej zwalczani, ponieważ modlicie się, ponieważ czynicie pokutę.

Dzieci Moje: jesteście w trudnych czasach. Tylko modlitwa i pokuta was uwolnią od wroga. Ponownie w tym Świętym Miejscu wam powiadam: Różaniec, który najbardziej Mi się spodoba jest ten Pokutny, ponieważ wołacie do Ojca, który jest najbardziej zagniewany; ponieważ gloryfikujecie Najświętszą Trójcę, i ponieważ następuje 50 pozdrowień waszej Matki; i jeszcze więcej; 50 razy mówicie pozdrowienie Mojego Najczystszego Poczęcia.

Dzieci Moje: Chcę, abyście rozmyślali w waszych sercach, przed Tabernakulum, że w Różańcu Pokutnym jest Różaniec, który nazywacie Dziewicy. Jest tym samym Różańcem z dodaniem Ojcze Nasz, Chwała Ojcu i pozdrowienie waszej Matki.

Zauważcie, dzieci Moje: Którzy odmawiacie Różaniec Pokutny, jesteście złączeni, odmawiacie przed Boskim Obliczem Mojego Syna, i nosicie Święty Szkaplerz, Święty Emblem Świętego Miejsca w EL Palmar. W rzeczonym Szkaplerzu poznają, że jesteście wierzącymi o tych błogosławionych Objawieniach. Nadejdą dni, że z tym Świętym Szkaplerzem dacie życie jako męczennicy i będziecie gloryfikowani z palmą męczeństwa w obronie Prawdy. Ja was zapytuję. Jeśli ktoś wstydzi się nałożyć ten Święty Szkaplerz w czasie pokoju, co będzie w czasie walki, który będzie czasem antychrysta, którego godłem będzie Sierp i Młot?”

Dnia 2 stycznia 1972

Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. O godzinie 9,15 wieczorem ukazała się Klemensowi Dominguez Najświętsza Dziewica Maria pod tytułem Karmelu z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, które oddała widzącemu. Wszyscy całowaliśmy Boskie Dzieciątko. Potem Najświętsza Dziewica kładła Swój Święty Szkaplerz wszystkim i rozdzieliła, za pomocą widzącego, goździki wszystkim obecnym, które podarowano Jej na błogosławienie ich i pocałowanie. Znikła Najświętsza Dziewica i ukazał się Nasz Pan Jezus Chrystus, który dał widzącemu następujący Przekaz:

Nasz Pan Jezus Chrystus

„Kieruję się do wszystkich Grup Modlitwy w Hiszpanii, Francji i innych narodów: Jest bardzo potrzeba, abyście podczas roku tego roku 1972, odmawiali Pokutny Różaniec, 50 Ojcze Nasz, 50 Zdrowaś Mario, 50 Chwała Ojcu, 50 Ave Maria Najczystsza, ponieważ tak, w ten sposób, uśmierzycie Boski Gniew i będą wielkie owoce w Kościele. Jest potrzeba, abyście rozmyślali o tym Pokutnym Różańcu, który 50 razy woła do Ojca i uśmierza Jego Gniew. Tyle grup rozrzuconych po Hiszpanii odmawiających ten Pokutny Różaniec przyciągną tyle miłosierdzia Ojca Miłosiernego aż do zdziwienia. Owoce ujrzycie. Jest Moim życzeniem, aby ten Przekaz, całkowity, przełożono możliwie na wszystkie języki i wysłano do wszystkich narodów.”

Dnia 31 lipca 1973

Walencji, aby złożyć wizytę Naszej Pani Desamparados (Opuszczonych). Godzina 8,45 wieczorem. Ukazała się Klemensowi Dominguez Dziewica Maria pod rzeczonym wezwaniem i dała mu następujący Przekaz:

Najświętsza Dziewica Maria pod tytułem Opuszczonych

„Moje drogie dziecinki: Dziękuję za waszą wizytę do tego Domu, gdzie mieszkam po słodkim tytułem Matki Opuszczonych. Dziękuję, dużo dziękuję, ponieważ ta wizyta jest pobudzona sercem; więcej, równocześnie jest wezwaniem, które ja uczyniłam w sercu tego, który tu jest. Przyjmijcie Moje macierzyńskie objęcie, ty i tobie towarzyszący w tym apostolacie.

Moja droga trzodo z Walencji: Bądźcie silni i trwali. Mnóżcie Grupy Modlitwy i bądźcie uważni na zmiany, które przedstawią w Cenakulach. Pozostańcie trwali w modlitwie pokutnej. Nie opuszczajcie odmawiania Świętego Różańca Pokutnego z Ojcze Nasz, który ponownie będzie twardo zwalczany, aby został zniesiony w Grupach Modlitwy…”

3. Tajemnice Różańca Świętego

Ułożony przez Świętego Grzegorza XVII, Największego

Żegnać się i przeżegnać się

Przez znak   Krzyża Świętego od naszych   nieprzyjaciół wybaw nas Panie   Boże nasz.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Akt Skruchy

Panie mój Jezusie Chrystusie, Boże i człowiecze prawdziwy, Stwórco, Ojcze i Odkupicielu mój; przez jestestwo Twoje, któryś jest, Dobroci nieskończona, i ponieważ Cię kocham nade wszystko, podczas gdyż Cię obrażałem (bij się 2 razy w piersi), żałuję z całego serca i postanawiam mocno poprawę, unikać wszelkiej okazji do grzechu, wyznawać grzechy i wykonywać nadaną pokutę. Ofiaruję Tobie, Panie, moje życie, dokonania, prace, za wynagrodzenie wszystkich moich grzechów; również błagam oraz ufam Twojej nieskończonej Dobroci i Miłosierdziu, że mi wybaczysz przez zasługi Twojej Przenajdroższej Krwi, Męki i Śmierci, udzielisz łaski poprawy i wytrwania w świętej Tobie służbie aż do końca mego życia. Amen.

Sposób odmawiania Różańca Pokutnego

Różaniec Pokutny składa się z pięć tajemnic. W każdej tajemnicy mówi się 10 Ojcze Nasz kompletnych, czyli po jednym Ojcze, Zdrowaś, Chwała i Zdrowaś Mario Najczystsza na każdym paciorku.

Ojcze Nasz

P/. Ojcze Nasz, któryś jest w Niebiesiech, święć się Imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź Wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi.

O/. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie zostaw nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Mario

P/. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion Owoc Żywota Twojego, Jezus.

O/. Święta Mario, Matko Boga i Matko Nasza, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

P/. Chwała Ojcu, Chwała Synowi, Chwała Duchowi Świętemu.

O/. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Zdrowaś Mario Najczystsza

P/. Zdrowaś Mario Najczystsza,

O/. Bez zmazy grzechu pierwodnego poczęta.

Po odmówieniu 10 kompletnych modlitw „Ojcze Nasz”, należy powiedzieć:

P/. Okaż nam Panie Twoją Twarz
O/. I będziemy zbawieni.
P/. Nasza Matko Koronowana w El Palmar,
O/.
Bądź naszym zbawieniem.

Różaniec kończy się modlitwami końcowymi. Modlitwy Końcowe: W intencjach Jego Świątobliwość Papieża Piotr III, celem wzbogacenia odpustów udzielonych za ten Święty Różaniec Pokutny: 1 Ojcze Nasz kompletne.

Niedziela: Pierwsza Część Tajemnic Radosnych

Pierwsza Tajemnica: Stworzenie Boskiej Duszy Chrystusa przed wszelkim innym stworzeniem.

Druga Tajemnica: Stworzenie Boskiej Duszy Marii.

Trzecia Tajemnica: Związek Dusz Chrystusa i Marii.

Czwarta Tajemnica: Boskie Niepokalane Poczęcie Marii.

Piąta Tajemnica: Narodziny Boskiej Marii.

Poniedziałek: Druga Część Tajemnic Radosnych

Pierwsza Tajemnica: Zwiastowanie Najświętszej Dziewicy Marii i Wcielenie Słowa Bożego.

Druga Tajemnica: Wizyta Naszej Pani u Swej kuzynki Świętej Elzbiety.

Trzecia Tajemnica: Narodzenie Syna Bożego.

Czwarta Tajemnica: Oczyszczenie Naszej Pani i Ofiarowanie Dzieciątka Jezus w Świątyni.

Piąta Tajemnica: Dziecię Jezus odnaleziony w Świątyni.

Wtorek: Pierwsza Część Tajemnic Bolesnych

Pierwsza Tajemnica: Przenajdroższa Krew Jezusa Odkupiciela wylana podczas Obrzezania.

Druga Tajemnica: Modlitwa i Agonia Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym.

Trzecia Tajemnica: Święta Twarz Jezusa sprofanowana świętokradczym pocałunkiem zdrajcy Judasza.

Czwarta Tajemnica: Gorycz i smutne osamotnienie Jezusa przed opuszczeniem Go przez uczniów.

Piąta Tajemnica: Święta Twarz Jezusa świętokradczo splamiona spoliczkowaniem przed Annaszem.

Środa: Druga Część Tajemnic Bolesnych

Pierwsza Tajemnica: Najświętsze Serce Jezusa dotkliwie zasmucone trzykrotnym zaparciem się przez Piotra, Księcia Apostolów.

Druga Tajemnica: Święta Twarz Jezusa zbezszczeszczona obrazą przez oplucie od wyższych kapłanów.

Trzecia Tajemnica: Jezus w głębi Swej Duszy odczuwa gorycz obrażania i drwin Heroda.

Czwarta Tajemnica: Syn Boży przywiązany do kolumny i biczowany.

Piąta Tajemnica: Najświętsza Głowa Jezusa koronowana cierniami.

Czwartek: Tajemnice Eucharystyczne

Pierwsza Tajemnica: Jezus daje dowód Swojej Miłości ustanawiając Eucharystię Ostatniej Wieczerzy.

Druga Tajemnica: Realna, prawdziwa i fizyczna obecność Jezusa w Eucharystii Ciałem, Krwią, Duszą i Boskością.

Trzecia Tajemnica: Realna i prawdziwa obecność duchowa Marii w Eucharystii Ciałem, Krwią i Duszą.

Czwarta Tajemnica:Serca Eucharystyczne Jezusa i Marii w zadośćuczynieniu Ojcu Niebieskiemu udkupujące ludzkość.

Piąta Tajemnica: Ciagłość Całopalenia Jezusa i Marii w Świętej Ofierze Mszy.

Piątek: Trzecia Część Tajemnic Bolesnych

Pierwsza Tajemnica: Jezus dźwiga Krzyż na ramionach w drodze goryczy ku Kalwarii.

Druga Tajemnica: Ukrzyżowanie, trzygodzinne Konanie i majestatyczna Śmierć Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Trzecia Tajemnica: Prawy Bok Jezusa przebity lancą Longinusa.

Czwarta Tajemnica: Smierć duchowa Marii u stóp Krzyża na Kalwarii.

Piąta Tajemnica: Narodziny Kościoła dwóch Najświętszych przebitych Serc Jezusa i Marii.

Sobota: Tajemnice Chwalebne

Pierwsza Tajemnica: Tryumfalne Zmartwychwstanie Syna Bożego.

Druga Tajemnica: Chwalebne Wniebowstąpienie Syna Bożego.

Trzecia Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego na Kolegium Apostolskie w obecności Najświętszej Dziewicy Marii.

Czwarta Tajemnica: Nieśmiertelność, Zaśnięcie i Chwalebne Wniebowzięcie Najświętszej Dziewicy Marii z Ciałem i Duszą.

Piąta Tajemnica: Koronacja Naszej Najświętszej Matki Dziewicy Marii Królową i Panią wszelkiego stworzenia.