The Palmarian Holy Week 2019 has begun!

Polski
The Palmarian Holy Week begins annually on March 20th and finishes March 27th. Every evening the Solemn Procession starts at 9pm; the doors of the Cathedral open and the marching band gives homage to the Holy Images. You will find here the true Church of Christ, the Palmarian Church; teaching, exalting and preaching about the Holy Passion and Death of Our Lord Jesus Christ as well as the Spiritual Passion of his Most Holy Mother, the Divine Virgin Mary. The Most Holy Mother spiritually shared all the suffering that our Redeemer suffered physically, even the sweating of blood, only that no one saw it.
Read More

Trzeci raport o stronie internetowej Kościoła Palmariańskiego

Polski
Kraje, które najczęściej odwiedzają naszą stronę to USA, Hiszpania i Brazylia. Hiszpania przekazała pierwsze miejsce Stanom Zjednoczonym. Dziękujemy Bogu i Jego Najświętszej Dziewicy Matce, że jak dotąd naszą stronę internetową odwiedzili mieszkańcy ponad stu krajów na całym świecie; pisząc to jednak zastrzegamy, że nie wszystkie wizyty były tak liczne, jak w przypadku ścisłej czołówki. Kraje, które odwiedziły naszą stronę najmniej to Indonezja, Izrael, Rumunia i Chiny, ale mimo tych kilku wizyt jesteśmy zadowoleni, bo jest to dopiero początek naszej działalności w Internecie. Coraz większe zainteresowanie Kościołem Palmariańskim w sieci wykazują mieszkańcy Niemiec. Miłym faktem jest to, że wzrosło zainteresowanie naszą stroną internetową ze strony Włochów. Mimo że Włochy wciąż znajdują się na dziewiątym miejscu, znacznie zmniejszyły różnicę w stosunku do Francji, która utrzymuje się na ósmym miejscu. Kraje Miasta 1.…
Read More