Najświętszy Jozef Koronowany z Palmar – Palmarianski Katolicki Kościół

Przesłania Św. Józefa do Clemente'a Domínguez y Gómez, dzisiaj Święty Papieża Grzegorza XVII, Największy

Dnia 10 grudnia 1969

(Poza Gospodarstwem Objawień w El Palmar e Troya, Utrera, Sewilla, Hiszpania. Furtka wejścia do Gospodarstwa Objawień, zwana La Alcaparrosa była zamknięta z nakazu władz cywilnych. Widzący Klemens Dominguez y Gómez w towarzystwie Manuela Alonsa Corral i innych zwolenników Objawień, modlili się poza gospodarstwem, blisko furtki wejściowej. Rzeczony widzący wszedł w ekstazę wobec objawienia się Patriarchy Świętego Józefa w Świętym Miejscu Lentiska, które jest wewnątrz gospodarstwa. Święty Józef przeniósł się z Lentiska do ściany szosy poza gospodarstwem. Klemens Dominguez miał wizję swego przyszłego Kapłaństwa, gdyż odziany w święte szaty kapłańskie, sposobił się do celebrowania Mszy, recytując jej część, tak i jak wskazywał Święty Józef. Widzący, w ekstazie, dał błogosławieństwo, Święty Józef błogosławił wszystkich.

Dnia 19 marca 1970
(Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Ukazał się Święty Józef Klemensowi Dominguez i dał mu następujący Przekaz:)

Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus

„Dzieci moje: Przychodzę jako posłannik od Jezusa i Marii i jako Ojciec Kościoła.
Napisz, synu, dla moich seminarzystów: NIECH KONSEKRUJĄ SIĘ BOGU CAŁKOWICIE, BEZ OSZCZĘDZANIA CZEGOKOLWIEK, SZCZEGÓLNIE W CELIBACIE, PRAWDZIWEJ DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI. Niech będą wierni tradycji dla której tylu męczenników dało swe życie. Niech będą nadal wiernymi czcicielami mojej Dziewiczej Małżonki, Niepokalanej Marii. Niech się konsekrują Jej z całą czystością i staną się wielkimi kapłanami na rozpowszechnienie Ewangelii godnie. Jezus i Maria cierpią dużo przez seminarzystów, którzy nie konsekrują się całkowicie. Jak mogą oczekiwać wielkich owoców, jeśli nie oddają się całkowicie? Jako Ojciec Kościoła, którym jestem, wzywam, moich synów, aby nie zapominali MEDIACJI UNIWERSALNEJ MATKI BOGA, MOJEJ DOSTOJNEJ MAŁŻONKI.

Moich synów, Kapłanów, proszę, aby pamiętali o ślubach, które przysięgali stosować w praktyce. JESTEM BARDZO ZASMUCONY PRZEZ NOWYCH KAPŁANÓW ZWOLENNIKÓW ZNIESIENIA ŚWIĘTEGO CELIBATU. Chcę Kapłanów czystych, którzy oddają się otwarcie Jezusowi i Marii.

Moich dzieci, wiernych, proszę, aby modlili się nieustannie do Marii, aby było w Kościele wielu świętych kapłanów na zbawienie świata. Przykro mi, że wierni krytykują Ministrów Boga, ale nie skłaniają się prosić Boga w ich intencjach, swoich zbawców. Was błogosławię.”

Dnia 25 października 1970
(Święte Miejsce Lantiska w El Palmar de Troya. Objawienia i Przekazy Klemensowi Dominguez:)

Święty Józef

“Wszyscy uczestniczymy w godności królewskiej Chrystusa. Góra Chrystusa Króla jest tu; ogłaszajcie ją zawsze: El Palmar jest Górą Chrystusa. Tu króluje Jezus; z waszymi modlitwami przyczyniliście się, że króluje Jezus, i że króluje Maria, moja słodka Małżonka i dziewicza Matka Jezusa.”

Dnia 1 kwietnia 1973
(Święte Miejsce Lentiska El Palmar de Troya, Celebrował Świętą Ofiarę Mszy Kapłan filipiński, który przybył do Sewilli 31 marca 1973 w odpowiedzi na wezwanie Najświętszej Dziewicy Marii na Święty Tydzień w El Palmar de Troya. Po Świętej Mszy, ukazał się Chwalebny Patriarcha Święty Józef Klemensowi Domiguez i dał mu następujący Przekaz:)

Chwalebny Patriarcha Święty Józef

(Kierując się najpierw do Kapłana, powiedział:)“Synu mój: Ja, Józef, małżonek Marii, dziękuję ci za wizytę do tego Świętego Miejsca, i dziękuję ci wiele za wyniesienie mnie dla dobra całego Kościoła. Jako Ojciec, którym jestem Kościoła, jestem z tobą w każdym momencie. Drogi synu: Dziękuję za tę Świętą Ofiarę Mszy, którą ofiarowałeś Dostojnej Trójcy, pełnej pochwał, czci i glorii. Spodobała się Niebieskiemu Ojcu. Ciebie błogosławię i błogosławię wszystkich.”

(Potem, kierując się do wszystkich obecnych, nakazał klęknąć na kolana na otrzymanie jego błogosławieństwa, wymawiając ten Przekaz:)

“Z pokorą i wdzięcznością za boskie dary, uznając wielkość Boga i nicość człowieka. Żałośnie, w tych dniach, z tyle innowacjami w Kościele, wielu wiernych nie klęka kiedy otrzymują błogosławieństwo Kapłana, zapominając, że Kapłan błogosławi w Imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli w Imieniu Boga. Szkoda, że wszystkie te rzeczy zapomniano, Dlatego, w tym Miejscu, Niebo przypomina nauki Matki Kościoła, dziś tak lekceważone, tak okaleczone i zmienione. Ale prawda nie zmienia się. Są ludzie, którzy zmieniają się. Wszyscy wy, od małego, byliście nauczani w prawdzie.” (Święty Józef wzywa wiernych, aby przypominali sobie nauki, które zawsze były w Kościele i wracali do Świętej Tradycji. Dalej mówi:) “Jak jest, że teraz już nie ma wartości? O, dziecinki! Jezus i Maria są bardzo smutni, ponieważ w tych dniach, nie przywiązuje się należytej uwagi do nauk Świętej Tradycji, która tak dużo uczyniła w Kościele i tylu Świętych się formowało w tych naukach. Dziecinki moje: Nie odchodźcie od autentycznej drogi. Idźcie stali w naukach, które otrzymaliście z Tradycji a odchodźcie od progresizmu i zamieszania. Moje drogie dzieci: Wy, którzy czytaliście życiorysy świętych, uczcie się od nich i unikajcie fałszywych doktorów, fałszywych proroków, fałszywych mistyków i zachowujcie całą Świętą Tradycję. Starajcie się chodzić do tych miejsc, gdzie zachowuje się całą doktrynę zdrową, a unikajcie tych miejsc, gdzie naucza się doktrynę fałszywą, już to w Kościołach, już to w aulach, już to w miejscach zwanych Objawieniami. Wszystko co odchodzi od autentyczności, unikajcie tego. Jako Ojciec Kościoła, błogosławię was wszystkich. Którzy mogą, na kolana. Starajcie się przyjść na uroczystość Świętego Tygodnia do tego Świętego Miejsca i rozpowszechnijcie go wszędzie, szczególnie w uroczystości, w nocy z soboty na Niedzielę i w samą Niedzielę. Jeśli możliwe, w inne dni.”

Dnia 1 sierpnia 1973
(Barcelona. Sanktuarium Świętego Józefa z Góry. Około 6 wieczorem zebrała się znaczna liczba wiernych czcicieli El Palmar należących do Grup Modlitwy stolicy i wiosek. Po modlitwie wszystkich przed czczoną Podobizną Świętego Józefa, Świętego Różańca Pokutnego z Ojcze Nasz, kierowanego przez Klemensa Dominguez, o godzinie 6,45 ukazał się Klemensowi Patriarcha Święty Józef i dał mu następujący Przekaz:)

Chwalebny Patriarcha Święty Józef
“Moje drogie dzieci: Przychodzę jako Ojciec Kościoła i was wszystkich. Droga trzodo Barcelony i Katalonii. Dziękuję za waszą wizytę do tego Świętego Miejsca. Komunikuję wam wszystkim, że przez życzenie Zawsze Dziewicy Marii, JESTEM OGŁOSZONY PRZEZ DOSTOJNĄ TRÓJCĘ PROTEKTOREM SPECJALNYM BARCELONY BARCELONY I CAŁEJ KATALONII, szczególnie na dni wielkiego zaćmienia, które się zbliżają. Drogie dzieci: Możecie liczyć na waszego Dobrotliwego Ojca jako Protektora we wszystkich waszych niebezpieczeństwach; szczególnie w niebezpieczeństwach plag, śmierci, epidemii i innych kar. Ja będę szczególnym Protektorem na tę godzinę. Wzywajcie mnie często, abym przyszedł z pomocą we wszystkich momentach.

Do przodu, moje drogie dzieci z Katalonii! PRZYWRÓĆCIE NALEŻYTY KULT WASZEMU OJCU. Przez zamiar Opatrzności, wstawiam się ustawicznie przed Tronem Niepokalanej i przed Tronem Zbawiciela. Macie silnego Protektora. WAS ZAPEWNIAM, ŻE MÓJ SZTANDAR ZAJAŚNIEJE W CAŁEJ HISZPANII JAKO STRÓŻ WIARY KATOLICKIEJ, APOSTOLSKIEJ I RZYMSKIEJ.

Zbliżają się dni, w których piekielny smok potrząśnie i przesieje gdziekolwiek w każdym momencie i miejscu. Przyjdźcie do mnie jako waszego adwokata, a na pewno szatan straci siłę. Proście szczególnie o czystość, cnotliwość. O, dziecinki moje: Obmyjcie świat waszym świadectwem! RYCHŁO, BARDZO RYCHŁO, NA HISZPAŃSKIM NIEBIE BĘDĘ WIDZIANY JAKO STRAŻNIK, PROTEKTOR, ANIOŁ WIARY I WIELKI WOJOWNIK. Wzmóżcie wasze modlitwy i pokuty. Nade wszystko odmawiajcie pobożnie Święty Różaniec Pokutny z Ojcze Nasz; i to jest dla wszystkich Cenakulów, tak Katalonii jak i całej Hiszpanii i poza granicami. Patrzcie, patrzcie: szatan będzie teraz nacierać przeciwko Pokutnemu Różańcowi. Zauważcie jak Gniew Wiecznego Ojca się uśmierzył, ponieważ tyle razy dziennie odmawiacie: Ojcze Nasz, któryś jest w Niebiesiech, święć się Imię Twoje, przyjdź do nas Twoje Królestwo…

Kto tyle razy woła do Wiecznego Ojca, nie może popaść w zamieszanie i błąd. Dlaczego jest tyle zamieszania w Grupach Modlitwy? Ponieważ zniesiono Różaniec Pokutny. Nie odmawiając go, nie mogą dostąpić obietnic dla odmawiających go; a jedną z nich jest zrozumienie misteriów. O, dziecinki moje: Unikajcie nowinkarstwa i kontynuujcie modlitwy pokutne! OBIECUJĘ WAM UROCZYŚCIE, JAKO OJCIEC KOŚCIOŁA I WAS WSZYSTKICH, ŻE W OWYCH DOMACH, GDZIE WE WSZYSTKIE DNI ODMAWIA SIĘ ŚWIĘTY RÓŻANIEC Z OJCZE NASZ, POCZUJĄ MOJĄ OBECNOŚĆ NAMACALNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OKAZJI I BĘDĄ CHRONIENI PRZEZE MNIE W SZCZEGÓLNY SPOSÓB. Moje błogosławieństwo dla was wszystkich, dla Grup Modlitwy, dla Hiszpanii i wszystkich Narodów.” (Po skończeniu Przekazu, Patriarcha Święty Józef dalej mówi, w odniesieniu do Klemensa Dominguez i do towarzyszy podróży:)

“Na życzenie mojej Dostojnej Małżonki, skończyła się tu, w tym Świętym Miejscu, wasza misja. Nie pozostaje wam inna rzecz, jak kierować się do Włoch. Moje ojcowskie błogosławieństwo dla was w tym apostolacie do realizowania. W tej podróży ja także będę z wami; i nie przejmujcie się o miejsce, bo ja mieszczę się w każdym miejscu.”

Biography of Najświętszy Jozef Koronowany z Palmar, Wicekról Karmelu i Współpatron Uniwersalny

19 marca

Najświętszy Józef był przedprzeznaczony od całej wieczności, w boskiej myśli, do najwyższej godności Dziewiczego Ojca Jezusa i Dziewiczego Małżonka Marii, i w konsekwencji na Głowę Świętej Rodziny. Rodzicami Świętego Józefa byli Jakub i Rachel, oboje z pokolenia Judy i bezpośredni potomkowie króla Dawida. Dnia 18 października roku 5171, ukazała się im Najbardziej Boska Dusza Chrystusa, w towarzystwie Boskiej Duszy Marii, i im objawiła, że będą mieć syna, którego nazwą Józef, gdyż Najwyższy okryje go godnością Ojca, Małżonka i Króla. Poczęcie Najświętszego Józefa było dnia 20 października roku 5171. Przez najszczególniejszy przywilej, był poczęty z łaską sprawiedliwości niedoskonałą, na zasadzie której nie odziedziczył winy śmiertelnej Adama ani mieszkalności szatana, która to pociąga za sobą, będąc w tym aspekcie Święty Józef nieodkupiony. Pomimo to, Najświętszy Józef był częściowo poddany boskiemu dekretowi Odkupienia, kiedy odziedziczył w swej duszy, będąc poczęty, plamę grzechu pierworodnego, czym jest brak Mieszkalności Ducha Świętego. Pod tym względem, Święty Józef musiał być odkupiony.

Najświętszy Józef, dnia 20 stycznia roku 5172, czyli trzeciego miesiąca swego poczęcia, był przeduświęcony w łonie swej matki przez Najbardziej Boską Duszę Chrystusa, za pomocą Sakramentu Potrójnego Błogosławieństwa, zostając wymazana plama grzechu pierworodnego, otrzymując Mieszkalność Ducha Świętego. Dziecko Józef w momencie swego przeduświęcenia, uczyniło Bogu ślub Nieustannego Dziewictwa, zostając zaślubione z Duszami Chrystusa i Marii, było pełne łaski, cieszyło się używalnością rozumu, wiedzy wlanej i innych najwyższych darów, jakim była wizja błogosławiona, którą cieszył się przez całe swe życie od momentu zostania przeduświęconym. Dziecko Józef było pełne w swym przeduświęceniu wszystkich cnót i łask, w takim stopniu doskonałości, że po Boskiej Marii, przewyższa wszystkich aniołów i świętych razem. Rzeczone dary wzrastały bezustannie w miarę jak jego najdoskonalsza miłość Boga się intensyfikowała, złączona z jego cierpieniami. Ciało wypadkowe Świętego Józefa, będąc przeduświęcone osiągnęło swą pełną doskonałość i nieopisane piękno, które po Marii, przewyższa wszystkie ludzkie. Na zasadzie łaski bezgrzeszności otrzymanej przez Najchwalebniejszego Patriarchę w momencie jego przeduświęcenia, Święty Józef nie mógł grzeszyć kiedykolwiek śmiertelnie ani lekko i był czysty od wszelkiego rodzaju niedoskonałości, tak w swej duszy jak i w swym ciele.

Święty Józef urodził się w Betlejem dnia 20 lipca roku 5172. Był jedynym synem Jakuba i Racheli. Ósmego dnia po jego narodzeniu, jego rodzice wykonali legalny ryt obrzezania i nadali mu imię Józef. Czterdzieści dni po jego urodzeniu miał miejsce legalny ryt Prezentacji, w Świątyni Jerozolimy, Najświętszego Dziecka Józefa przez jego rodziców i oczyszczenia Racheli, jego matki. W Nazarecie upłynęła większa część życia Świętego Józefa. Kiedy Józef miał osiemnaście lat, zmarła jego matka i krótko potem jego ojciec. Już sierotą, aby żyć dobrowolnie w ubóstwie, rozdał swoje mienie potrzebującym, oddając swoje dziedzictwo część do Świątyni Jerozolimy, blisko której pracował potem jako stolarz, i gdzie mieszkał jako członek Trzeciego Zakonu Karmelitów, chociaż ze swego dziedzictwa zachował dom, który miał w Nazarecie. Z nadejściem Świętego Józefa do Świątyni, już miała sześć lat, która mieszkała w niej Najświętsza Dziewica Maria jako religijna Karmelitanka. Oboje nigdy się widzieli osobiście, aż do samego dnia Zaślubienia. Boska Maria wiedziała, że Najświętszy Józef był wybrany przez Boga na Jej małżonka przeznaczony dla Niej od całej wieczności, i że był także związany ślubem nieustannego dziewictwa.  

Maria i Józef, wiedząc, że nadeszła godzina Wcielenia Boskiego Słowa dziełem i łaską Ducha Świętego, bez szkody dla ich odpowiednich dziewictw, akceptowali całkowicie dyspozycję Nieba, posłusznie poddając się Starcowi Simeon z nieopisanym oddaniem i całopaleniem swoich własnych woli, i równocześnie, z absolutną ufnością, że pozostaną zawsze Dziewicami, chociaż wewnątrz małżeństwa, według ich pragnień. Boska Maria zrzekła się z porywczą i heroiczną hojnością swego gorącego pragnienia pozostania zawsze w życiu zakonnym. Małżeństwo Najświętszej Dziewicy Marii w wieku siedemnastu lat i Najświętszego Józefa, lat dwadzieścia sześć, było w Świątyni Jerozolimy, dnia 23 stycznia roku 5199, i było w obecności Najwyższego Kapłana Lewickiego Simeona.Po kilku dniach nowi Małżonkowie poszli do Nazaretu.

Dnia 25 marca roku 5199, dokonało się Wcielenie Boskiego Słowa w Najczystsze Łono Boskiej Marii dziełem i łaską Ducha Świętego. Dnia 30 marca roku 5199, Najświętszy Józef był z Najświętszą Dziewicą Marią w wizycie, którą Ona czyniła do swej kuzynki Świętej Elżbiety. Po urodzeniu Świętego Jana Chrzciciela, które było 24 czerwca tego samego roku, Najświętsza Dziewica Maria i Święty Józef wrócili do Nazaretu. 

W owych dniach imperator Cezar August nakazał spis wszystkich poddanych rzymskiego imperium, a ci z terytorium Izraela poszli zapisać się w mieście skąd pochodzili ich przodkowie. Święty Józef, skoro był z domu i rodziny Dawida, poszedł z Boską Marią z Nazaretu do miasta Betlejem, blisko Jerozolimy. W Betlejem o północy, kiedy zaczynała Niedziela 25 grudnia roku Stworzenia 5199, Boska Maria porodziła Swojego Syna Jezusa w grocie, gdyż nie znaleźli miejsca w jakimkolwiek domu. Ósmego dnia po Narodzeniu Dzieciątka Jezus, Święty Józef obrzezał swojego Boskiego Syna w Grocie Betlejem i nadał mu Imię Jezus. Czterdzieści dni po Narodzeniu Dzieciątka Jezus, Święta Rodzina przeniosła się z Betlejem do Świątyni Jerozolimy celem wykonania obowiązku oczyszczenia Matki i prezentacji Bogu Dzieciątka Jezus, jak nakazywało Prawo Mojżesza. 

Z powodu prześladowania bezbożnego Heroda Wielkiego, Święty Józef, ostrzeżony we śnie przez Archanioła Świętego Gabriela, dnia 17 lutego roku 1, odszedł do Egiptu z Dzieciątkiem Jezus i Jego Matką, gdzie pozostali coś ponad siedem lat. Po śmierci króla Heroda, Święty Józef, poinformowany we śnie przez Archanioła Świętego Gabriela, dnia 30 marca roku 8, odszedł z Dzieciątkiem Jezus i Jego Matką do ziemi Izraela i zamieszkali w mieście Nazaret, w Galilei. Jezus, w Nazarecie, pomagał Swojemu Ojcu Świętemu Józefowi w warsztacie stolarskim. Dnia 19 marca roku 5228, Najświętszy Józef, w wieku pięćdziesięciu pięciu lat, zmarł z miłości w ramionach Jezusa i Marii, w mieście Jerozolimy, i był pochowany w grobowcu blisko niziny Józafat, gdzie po latach będzie złożone śpiące Ciało Boskiej Marii. Śmierć Świętego Józefa była tylko z jego ciała wypadkowego, to znaczy, śmierci klinicznej, będąc oprócz tego wyjęty z sądu szczegółowego. Gdyż, jego ciało esencjalne, będąc esencjalnie chwalebne, nie mogło umrzeć. Dlatego, po śmierci ciała wypadkowego Świętego Józefa, jego ciało esencjalne zostało pogrążone w słodkie zaśnięcie; i tak złączone z jego Duszą, pozostało śpiące i nieczułe na jego błogosławioną radość i na jakąkolwiek inną radość w Limbo Sprawiedliwych, aż Chrystus skonał, uczestnicząc wtedy i na zawsze błogosławioną radością duszy. Moment po Zmartwychwstaniu Naszego Pana Jezusa Chrystusa, zmartwychwstało ciało wypadkowe Świętego Józefa zostając złączone z jego duszą i jego ciałem esencjalnym, uczestnicząc błogosławioną radością duszy aż do Wniebowstąpienia Pana; gdyż w tym dniu 5 maja roku 34 Ery Chrześcijańskiej, po Słodkim Zaśnięciu, Święty Józef był wzięty do Nieba z jego duszą i z jego ciałami. Ciało wypadkowe Świętego Józefa było śpiące w Niebie, bez uczestniczenia w błogosławionej radości aż do momentu, w którym Najświętsza Dziewica Maria była wzięta do Nieba w Ciele i Duszy dnia 15 sierpnia roku 57 Ery Chrześcijańskiej.