Przesłania św. Józefa do Clemente'a Domínguez y Gómez, dzisiaj św. Papieża Grzegorza XVII, Największy

Dnia 10 grudnia 1969

(Poza Gospodarstwem Objawień w El Palmar e Troya, Utrera, Sewilla, Hiszpania. Furtka wejścia do Gospodarstwa Objawień, zwana La Alcaparrosa była zamknięta z nakazu władz cywilnych. Widzący Klemens Dominguez y Gómez w towarzystwie Manuela Alonsa Corral i innych zwolenników Objawień, modlili się poza gospodarstwem, blisko furtki wejściowej. Rzeczony widzący wszedł w ekstazę wobec objawienia się Patriarchy Świętego Józefa w Świętym Miejscu Lentiska, które jest wewnątrz gospodarstwa. Święty Józef przeniósł się z Lentiska do ściany szosy poza gospodarstwem. Klemens Dominguez miał wizję swego przyszłego Kapłaństwa, gdyż odziany w święte szaty kapłańskie, sposobił się do celebrowania Mszy, recytując jej część, tak i jak wskazywał Święty Józef. Widzący, w ekstazie, dał błogosławieństwo, Święty Józef błogosławił wszystkich.

Dnia 19 marca 1970
(Święte Miejsce Lentiska w El Palmar de Troya. Ukazał się Święty Józef Klemensowi Dominguez i dał mu następujący Przekaz:)

Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus

„Dzieci moje: Przychodzę jako posłannik od Jezusa i Marii i jako Ojciec Kościoła.
Napisz, synu, dla moich seminarzystów: NIECH KONSEKRUJĄ SIĘ BOGU CAŁKOWICIE, BEZ OSZCZĘDZANIA CZEGOKOLWIEK, SZCZEGÓLNIE W CELIBACIE, PRAWDZIWEJ DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI. Niech będą wierni tradycji dla której tylu męczenników dało swe życie. Niech będą nadal wiernymi czcicielami mojej Dziewiczej Małżonki, Niepokalanej Marii. Niech się konsekrują Jej z całą czystością i staną się wielkimi kapłanami na rozpowszechnienie Ewangelii godnie. Jezus i Maria cierpią dużo przez seminarzystów, którzy nie konsekrują się całkowicie. Jak mogą oczekiwać wielkich owoców, jeśli nie oddają się całkowicie? Jako Ojciec Kościoła, którym jestem, wzywam, moich synów, aby nie zapominali MEDIACJI UNIWERSALNEJ MATKI BOGA, MOJEJ DOSTOJNEJ MAŁŻONKI.

Moich synów, Kapłanów, proszę, aby pamiętali o ślubach, które przysięgali stosować w praktyce. JESTEM BARDZO ZASMUCONY PRZEZ NOWYCH KAPŁANÓW ZWOLENNIKÓW ZNIESIENIA ŚWIĘTEGO CELIBATU. Chcę Kapłanów czystych, którzy oddają się otwarcie Jezusowi i Marii.

Moich dzieci, wiernych, proszę, aby modlili się nieustannie do Marii, aby było w Kościele wielu świętych kapłanów na zbawienie świata. Przykro mi, że wierni krytykują Ministrów Boga, ale nie skłaniają się prosić Boga w ich intencjach, swoich zbawców. Was błogosławię.”

Dnia 25 października 1970
(Święte Miejsce Lantiska w El Palmar de Troya. Objawienia i Przekazy Klemensowi Dominguez:)

Święty Józef

“Wszyscy uczestniczymy w godności królewskiej Chrystusa. Góra Chrystusa Króla jest tu; ogłaszajcie ją zawsze: El Palmar jest Górą Chrystusa. Tu króluje Jezus; z waszymi modlitwami przyczyniliście się, że króluje Jezus, i że króluje Maria, moja słodka Małżonka i dziewicza Matka Jezusa.”

Dnia 1 kwietnia 1973
(Święte Miejsce Lentiska El Palmar de Troya, Celebrował Świętą Ofiarę Mszy Kapłan filipiński, który przybył do Sewilli 31 marca 1973 w odpowiedzi na wezwanie Najświętszej Dziewicy Marii na Święty Tydzień w El Palmar de Troya. Po Świętej Mszy, ukazał się Chwalebny Patriarcha Święty Józef Klemensowi Domiguez i dał mu następujący Przekaz:)

Chwalebny Patriarcha Święty Józef

(Kierując się najpierw do Kapłana, powiedział:)“Synu mój: Ja, Józef, małżonek Marii, dziękuję ci za wizytę do tego Świętego Miejsca, i dziękuję ci wiele za wyniesienie mnie dla dobra całego Kościoła. Jako Ojciec, którym jestem Kościoła, jestem z tobą w każdym momencie. Drogi synu: Dziękuję za tę Świętą Ofiarę Mszy, którą ofiarowałeś Dostojnej Trójcy, pełnej pochwał, czci i glorii. Spodobała się Niebieskiemu Ojcu. Ciebie błogosławię i błogosławię wszystkich.”

(Potem, kierując się do wszystkich obecnych, nakazał klęknąć na kolana na otrzymanie jego błogosławieństwa, wymawiając ten Przekaz:)

“Z pokorą i wdzięcznością za boskie dary, uznając wielkość Boga i nicość człowieka. Żałośnie, w tych dniach, z tyle innowacjami w Kościele, wielu wiernych nie klęka kiedy otrzymują błogosławieństwo Kapłana, zapominając, że Kapłan błogosławi w Imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli w Imieniu Boga. Szkoda, że wszystkie te rzeczy zapomniano, Dlatego, w tym Miejscu, Niebo przypomina nauki Matki Kościoła, dziś tak lekceważone, tak okaleczone i zmienione. Ale prawda nie zmienia się. Są ludzie, którzy zmieniają się. Wszyscy wy, od małego, byliście nauczani w prawdzie.” (Święty Józef wzywa wiernych, aby przypominali sobie nauki, które zawsze były w Kościele i wracali do Świętej Tradycji. Dalej mówi:) “Jak jest, że teraz już nie ma wartości? O, dziecinki! Jezus i Maria są bardzo smutni, ponieważ w tych dniach, nie przywiązuje się należytej uwagi do nauk Świętej Tradycji, która tak dużo uczyniła w Kościele i tylu Świętych się formowało w tych naukach. Dziecinki moje: Nie odchodźcie od autentycznej drogi. Idźcie stali w naukach, które otrzymaliście z Tradycji a odchodźcie od progresizmu i zamieszania. Moje drogie dzieci: Wy, którzy czytaliście życiorysy świętych, uczcie się od nich i unikajcie fałszywych doktorów, fałszywych proroków, fałszywych mistyków i zachowujcie całą Świętą Tradycję. Starajcie się chodzić do tych miejsc, gdzie zachowuje się całą doktrynę zdrową, a unikajcie tych miejsc, gdzie naucza się doktrynę fałszywą, już to w Kościołach, już to w aulach, już to w miejscach zwanych Objawieniami. Wszystko co odchodzi od autentyczności, unikajcie tego. Jako Ojciec Kościoła, błogosławię was wszystkich. Którzy mogą, na kolana. Starajcie się przyjść na uroczystość Świętego Tygodnia do tego Świętego Miejsca i rozpowszechnijcie go wszędzie, szczególnie w uroczystości, w nocy z soboty na Niedzielę i w samą Niedzielę. Jeśli możliwe, w inne dni.”

Dnia 1 sierpnia 1973
(Barcelona. Sanktuarium Świętego Józefa z Góry. Około 6 wieczorem zebrała się znaczna liczba wiernych czcicieli El Palmar należących do Grup Modlitwy stolicy i wiosek. Po modlitwie wszystkich przed czczoną Podobizną Świętego Józefa, Świętego Różańca Pokutnego z Ojcze Nasz, kierowanego przez Klemensa Dominguez, o godzinie 6,45 ukazał się Klemensowi Patriarcha Święty Józef i dał mu następujący Przekaz:)

Chwalebny Patriarcha Święty Józef
“Moje drogie dzieci: Przychodzę jako Ojciec Kościoła i was wszystkich. Droga trzodo Barcelony i Katalonii. Dziękuję za waszą wizytę do tego Świętego Miejsca. Komunikuję wam wszystkim, że przez życzenie Zawsze Dziewicy Marii, JESTEM OGŁOSZONY PRZEZ DOSTOJNĄ TRÓJCĘ PROTEKTOREM SPECJALNYM BARCELONY BARCELONY I CAŁEJ KATALONII, szczególnie na dni wielkiego zaćmienia, które się zbliżają. Drogie dzieci: Możecie liczyć na waszego Dobrotliwego Ojca jako Protektora we wszystkich waszych niebezpieczeństwach; szczególnie w niebezpieczeństwach plag, śmierci, epidemii i innych kar. Ja będę szczególnym Protektorem na tę godzinę. Wzywajcie mnie często, abym przyszedł z pomocą we wszystkich momentach.

Do przodu, moje drogie dzieci z Katalonii! PRZYWRÓĆCIE NALEŻYTY KULT WASZEMU OJCU. Przez zamiar Opatrzności, wstawiam się ustawicznie przed Tronem Niepokalanej i przed Tronem Zbawiciela. Macie silnego Protektora. WAS ZAPEWNIAM, ŻE MÓJ SZTANDAR ZAJAŚNIEJE W CAŁEJ HISZPANII JAKO STRÓŻ WIARY KATOLICKIEJ, APOSTOLSKIEJ I RZYMSKIEJ.

Zbliżają się dni, w których piekielny smok potrząśnie i przesieje gdziekolwiek w każdym momencie i miejscu. Przyjdźcie do mnie jako waszego adwokata, a na pewno szatan straci siłę. Proście szczególnie o czystość, cnotliwość. O, dziecinki moje: Obmyjcie świat waszym świadectwem! RYCHŁO, BARDZO RYCHŁO, NA HISZPAŃSKIM NIEBIE BĘDĘ WIDZIANY JAKO STRAŻNIK, PROTEKTOR, ANIOŁ WIARY I WIELKI WOJOWNIK. Wzmóżcie wasze modlitwy i pokuty. Nade wszystko odmawiajcie pobożnie Święty Różaniec Pokutny z Ojcze Nasz; i to jest dla wszystkich Cenakulów, tak Katalonii jak i całej Hiszpanii i poza granicami. Patrzcie, patrzcie: szatan będzie teraz nacierać przeciwko Pokutnemu Różańcowi. Zauważcie jak Gniew Wiecznego Ojca się uśmierzył, ponieważ tyle razy dziennie odmawiacie: Ojcze Nasz, któryś jest w Niebiesiech, święć się Imię Twoje, przyjdź do nas Twoje Królestwo…

Kto tyle razy woła do Wiecznego Ojca, nie może popaść w zamieszanie i błąd. Dlaczego jest tyle zamieszania w Grupach Modlitwy? Ponieważ zniesiono Różaniec Pokutny. Nie odmawiając go, nie mogą dostąpić obietnic dla odmawiających go; a jedną z nich jest zrozumienie misteriów. O, dziecinki moje: Unikajcie nowinkarstwa i kontynuujcie modlitwy pokutne! OBIECUJĘ WAM UROCZYŚCIE, JAKO OJCIEC KOŚCIOŁA I WAS WSZYSTKICH, ŻE W OWYCH DOMACH, GDZIE WE WSZYSTKIE DNI ODMAWIA SIĘ ŚWIĘTY RÓŻANIEC Z OJCZE NASZ, POCZUJĄ MOJĄ OBECNOŚĆ NAMACALNIE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OKAZJI I BĘDĄ CHRONIENI PRZEZE MNIE W SZCZEGÓLNY SPOSÓB. Moje błogosławieństwo dla was wszystkich, dla Grup Modlitwy, dla Hiszpanii i wszystkich Narodów.” (Po skończeniu Przekazu, Patriarcha Święty Józef dalej mówi, w odniesieniu do Klemensa Dominguez i do towarzyszy podróży:)

“Na życzenie mojej Dostojnej Małżonki, skończyła się tu, w tym Świętym Miejscu, wasza misja. Nie pozostaje wam inna rzecz, jak kierować się do Włoch. Moje ojcowskie błogosławieństwo dla was w tym apostolacie do realizowania. W tej podróży ja także będę z wami; i nie przejmujcie się o miejsce, bo ja mieszczę się w każdym miejscu.”

Biography of Most Holy Crowned Saint Joseph of Palmar, Viceroy of Palmar and Universal Co-Patron

19th Of March

Joseph Most Holy was predestined from all eternity in the Divine Mind to the most high dignity of Virginal Father of Jesus and Virginal Spouse of Mary, and consequently to be Head of the Sacred Family. Saint Joseph’s parents were Jacob and Rachel, both from the tribe of Judah and direct descendants of King David. On the 18th of October in the year 5171, the Most Divine Soul of Christ accompanied by the Divine Soul of Mary appeared to them both, and revealed to them that they would have a son whom they were to name Joseph, for the Most High would crown him with the dignity of Father, Spouse and King. The conception of Joseph Most Holy took place on the 20th of October in the year 5171. By a most singular privilege, he was conceived with the grace of imperfect justice, by virtue of which at no moment did he inherit the mortal sin of Adam nor the indwelling of Satan this implies, Saint Joseph being Irredeemed in this respect. Notwithstanding, Joseph Most Holy was indeed partly subject to the divine decree of Redemption in that he did inherit in his soul, on being conceived, the stain of original sin, which is the lack of the Indwelling of the Holy Spirit. In this respect Saint Joseph had to be redeemed.

On the 20th of January in the year 5172, three months after his conception, Most Holy Joseph was presanctified in his mother’s womb by the Most Divine Soul of Christ by means of the Sacrament of the Triple Benediction, and the stain of original sin was erased from his soul on receiving the Indwelling of the Holy Spirit. The Child Joseph, at the very instant of his presanctification, made a vow to God of Perpetual Virginity, was espoused with the Souls of Christ and Mary, became full of grace and enjoyed the use of reason, infused knowledge and other loftiest gifts, such as the beatific vision, which he possessed throughout his whole life from the moment he was presanctified. In his presanctification the Child Joseph was filled with all virtues and graces in a degree of excellence so great that, after the Divine Mary, he surpasses all the Angels and Saints together. These gifts continually increased as his most perfect love of God intensified, united to his sufferings. At presanctification, Saint Joseph’s accidental body attained full perfection and an indescribable beauty which, after Mary, surpasses all mankind. By virtue of the grace of impeccancy which the Most Glorious Patriarch received at the moment of his Presanctification, Saint Joseph was unable ever to sin, either mortally or venially, and was free from every kind of imperfection in both soul and body.

Saint Joseph was born in Bethlehem on the 20th of July in the year 5172. He was the only child of his parents Jacob and Rachel. On the eighth day of his birth, his Parents complied with the legal rite of circumcision, giving him the name Joseph. On the fortieth day of his birth, in the Temple of Jerusalem, took place the legal rite of the Presentation of the Most Holy Child Joseph by his parents, and that of the purification of his mother Rachel. Saint Joseph spent the greater part of his life in Nazareth. When Saint Joseph was eighteen years of age, his mother died, and shortly afterwards his father. Now an orphan, in order to live in voluntary poverty, he distributed his goods among the needy, giving part of his inheritance to the Temple of Jerusalem, beside which he then worked as a carpenter, living there as a member of the Carmelite Third Order; though from his inheritance he kept the house he had in Nazareth. When Saint Joseph arrived at the Temple, the Most Holy Virgin Mary had already been residing there as a Carmelite Religiosa for six years. Neither saw the other in person until the very day of their Espousal. The Divine Mary knew that Joseph Most Holy was the one chosen by God to be Her Spouse, predestined for Her from all eternity, and that he too was bound by a vow of perpetual virginity. 

Saint Joseph likewise knew that the Divine Mary was the one chosen by God to be his Spouse, predestined for him from all eternity, and that She too was bound by a vow of perpetual virginity. Mary and Joseph, knowing that the hour had come for the Incarnation of the Divine Word by the action and grace of the Holy Spirit without detriment to their respective virginities, fully accepted Heaven’s disposition, submissively obeying the agèd Simeon with indescribable self-abandonment and immolation of their own wills and, at the same time, with complete assurance that they would remain ever Virgins even in marriage, as was their desire. With vehement and heroic generosity the Divine Mary renounced Her ardent desire to remain forever in the religious life. The marriage of the Most Holy Virgin Mary, seventeen years of age, to Saint Joseph, twenty-six years of age, was held in the Temple of Jerusalem on the 23rd of January in the year 5199, in the presence of Levitical High Priest Simeon. Days later the newly-wed Spouses travelled to Nazareth. 

On the 25th of March in the year 5199, the Incarnation of the Divine Word took place in the Most Pure Womb of the Divine Mary by the action and grace of the Holy Spirit. On the 30th of March in the year 5199, Most Holy Joseph accompanied the Most Holy Virgin Mary in the visit She made to her cousin Saint Elizabeth. Days after the birth of Saint John the Baptist on the 24th of June that same year, the Most Holy Virgin Mary and Saint Joseph returned to Nazareth. 

In those days, Emperor Augustus Caesar commanded that a census be taken of all the subjects of the Roman Empire. And those from the land of Israel went to be enrolled, each to the town of his forefathers. Saint Joseph, then, being of the House and family of David, went up from Nazareth with the Divine Mary to the city of Bethlehem, close by Jerusalem. In Bethlehem, at midnight beginning Sunday the 25th of December in the year 5199 of Creation, the Divine Mary gave birth to Her Son Jesus in a cave, as they found no room at any house. On the eighth day of His Birth, Saint Joseph circumcised his Divine Son in the Cave of Bethlehem and gave Him the Name of Jesus. On the fortieth day of the Child Jesus’ Birth, the Sacred Family made Their way from Bethlehem to the Jerusalem Temple, to fulfil the obligation of the Mother’s purification and the Child Jesus’ presentation to God, as Moses’ Law commanded. 

Owing to persecution by godless King Herod the Great, Saint Joseph, warned in sleep by Archangel Saint Gabriel, on the 17th of February in the year 1, set out for Egypt with the Child Jesus and His Mother, and stayed there for over seven years. Following the death of King Herod, on the 30th of March in the year 8 Saint Joseph, warned in sleep by Archangel Saint Gabriel, together with the Child Jesus and His Mother, left for the land of Israel, and went to live in the town of Nazareth in Galilee. In Nazareth, Jesus helped His Father Saint Joseph at his carpentry work. On the 19th of March in the year 5228 in the city of Jerusalem, Most Holy Joseph, at the age of fifty-five years, died of love in the arms of Jesus and Mary, and was buried in the sepulchre in the Valley of Josaphat where the sleeping Body of the Divine Mary would be laid years later. Saint Joseph’s death was solely that of his accidental body, that is, clinical death, he being furthermore exempt from particular judgement. His essential body, being essentially glorious, could not die. Accordingly, following the death of Saint Joseph’s accidental body, his essential body became immersed in gentle dormition; and thus, united to his Soul, remained asleep and insensible to the Soul’s beatific joy and to any other joy in the Limbo of the Just until Christ expired, participating from then on and for evermore in the beatific joy of the soul. One instant after Our Lord Jesus Christ’s resurrection, Saint Joseph’s accidental body rose on becoming united to his soul and essential body, participating in the beatific joy of the soul until the Lord’s Ascension; for on that day, 5th of May in the year 34 of the Christian Era, following a Gentle Dormition, Saint Joseph was assumed into Heaven in soul and bodies. Saint Joseph’s accidental body remained asleep in Heaven without participating in beatific joy, until the moment when the Most Holy Virgin Mary was assumed into Heaven in Body and Soul on the 15th of August in the year 57 of the Christian Era.