Ostatni Prawdziwi Papieże – Palmarianski Katolicki Kościół
St. Pope Pius - Polish

Święty Pius XII Wielki, Pastor Angélicus, Papież (2-3-1939 do 9-10-1958)

Fragment z Dokumentów Pontyfiknych z Świętego Grzegorza XVII, Największego:

My, chcemy przypomnieć wszystkim wiernym, majestatyczną i mistyczną postać Świętego Piusa XII Wielkiego. Ten wielki Papież przeżywał okrucieństwo Drugiej Wojny Światowej. Święty Pius XII Wielki, był Papieżem o życiu duchowym oddanym modlitwie, pokucie i rozciągnięciu mądrze Światła w Kościele.

Read More

St. Pope John - Polish

Święty Jan XXIII, Pastor et Nauta, Papież (28-10-1958 do 3-6-1963)

Fragment z Dokumentów Pontyfiknych z Świętego Grzegorza XVII, Największego:

O Świętym Janie XXIII wiemy, że prowadził życie o nieustannej modlitwie i pokucie. Miał szczególne nabożeństwo do Świętej Męki Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten Święty Papież był miłośnikiem Najdroższej Krwi Odkupiciela. Wyznawał synowską i gorącą miłość Najświętszej Dziewicy Marii. Święty Jan XXIII wykazywał całkiem wyraźnie swoje gorące nabożeństwo maryjne, gdyż codziennie odmawiał nabożnie 15 Tajemnic Świętego Różańca Tradycyjnego, Anioł Pański i inne pobożne nabożeństwa ku czci Marii. Święty Jan XXIII miał pobożny zwyczaj polecić się i konsekrować się we wszystkie dni Dziewicy Marii. Ten Święty Papież wyznawał także wielką miłość do najchwalebniejszego Świętego Józefa. Jego życie osobiste było Kapłana nieposzlakowanego.

Read More

St. Pope Paul - Polish

Święty Paweł VI , Flos Florum, Papież (19-6-1963 do 6-8-1978)

Fragment z Dokumentów Pontyfiknych z Świętego Grzegorza XVII, Największego:

Pod względem Naszego Czcigodnego Poprzednika Papieża Świętego Pawła VI, powiemy, że jego pontyfikat był autentyczną Ulicą Goryczy, po której szedl aż do Golgoty. Ten Święty Papież przeżywał swój pontyfikat niosąc ciężki krzyż. Dla postępowców okazywał się być wstecznikiem. Dla krańcowych tradycjonalistów wydawał się być heretykiem, inym razem jako antypapież, a nawet jako antychryst. Ten Papież praktycznie czuł się osamotniony. Jeśli inni poprzedni Papieże używali przydomek więźnia, niewątpliwie ten Papież był więźniem par excelence. Niektórzy poprzedni Papieże żyli jako więźniowie domowi, wewnątrz Watykanu. Powiedzmy, że dozorcy i oprawcy poprzednich Papieży, ogólnie żyli poza murami Watykanu. Papież Święty Paweł VI żył w Watykanie otoczony wrogami, którzy pełnili funkcje dozorców i oprawców. Ten święty Papież przeżył swój pontyfikat poddany wielkim dozom narkotyków, które stosowali jego oprawcy; byli nimi Kardynałowie, Biskupi, Kapłani, etc., etc.. Papież Święty Paweł VI nie był winny przedstawienia herezji, bowiem on żył zniewolony i podddany narkotykom. Także był fałszowany podpis Najwyższego Pontyfa, i podobnie podawano mu do wiadomości dokumenty fałszowane. Masoni i inni heretycy infiltrowani w Rzymskiej Kurii doszli do szczytu zniszczeniem autentycznej Mszy, zmieniając ją i zastępując ją heretycką mszą wielkiego masona i zdrajcy Bugnini.

Read More

St. Pope Gregory - Polish

Święty Grzegorz XVII Największy, De Glória Olívæ, Papież. (6-8-1978 do 21-3-2005)

Doktor. Najdoskonalszy Reformator Życia Kapłańskiego i Religijnego. Najpilniejszy i Najsławniejszy Odnowiciel Świętej Ofiary Mszy i Reformator Świętych Rytów i Świętych Obyczajów. Najwydajniejszy Protektor Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Palmariańskiego. Wybrany bezpośrednio przez Chrystusa. Wzniosły Mistyk. Stygmatyzowany. Męczennik Duchowy. Nikczemnie obmawiany i zdradzony. Kompletnie niewidomy podczas całego swego Pontyfikatu. Znakomity Założyciel i Reformator. Patriarcha El Palmar de Troya. Najpilniejszy Przewodnik i Stróż trzody. Najwydatniejszy Protektor Świętej Stolicy Palmariańskiej. Posłannik Apokaliptyczny. Najsławniejszy Zasobnik Doktryny i Dyscypliny. Najjaśniejsza Gwiazda Słoneczna Kościoła.

Read More

St. Pope Peter II - Polish

Święty Piotr II Wielki, De Cruce Apocalýptica, Papież. (21-3-2005 do 15-7-2011)

W świecie Manuel Alonso Coarral, a później Biskup Padre Isidoro Maria. Urodzony w Cabeza del Buey Badajoz, Hiszpania. Z rodziców castellano-leoneses, wychowany i edukowany w Madrycie, skąd uważa się za pochodzącego. Jest w El Palmar od początku Objawień. Zaczął swój pontyfikat dnia 21 marca 2005. Nastąpił w Katedrze Świętego Piotra Apostoła natychmiast po śmierci Świętego Grzegorza XVII, przez Dekret Apostolski z 24 października roku 2000, redagowany i podpisany przez jego Czcigodnego Poprzednika. Był Sekretarzem Stanu podczas całego Pontyfikatu Papieża Świętego Grzegorza XVII i jest Współzałożycielem Zakonu.